Ние съветваме

Ние съветваме

Специализирани тревни смески, предназначени за паша

Специализираните тревни смески за паша са подходящи за създаване на нови пасища и за подсяване на вече съществуващи. След като сте направили правилния избор, от съществено значение е и поддръжката на пасищата - косене (опасване), поливане и правилното управление. Препоръчва се ливадите да се използват за паша след първа коситба при отрастване на тревата.

Прочети още

3 причини да изберете хидропосева като метод за засаждане на трева

Хидропосевът, известен още като пръскане на трева, е процес за засаждане на трева с помощта на каша от семена и мулч, пръскана през маркуч. Ефективен както за малки, така и за големи площи, хидропосевът може ефикасно да засажда трева с много по-малко усилия в сравнение с традиционните средства.

Прочети още

Сеитба в междуредията на царевицата

Сеитбата в междуредията на царевицата е изпитан метод за опазване на почвата и предотвратяване на ерозията. Червена власатка, ежова главица, многогодишен райграс и италиански райграс са подходящите видове трева.

Прочети още

Въздействието на климатичните промени върху земеделието, животновъдството и производството на храни

Земеделието е важен сектор от икономиката на всяка страна. То, както и животновъдството, са силно зависими от климата. Повишаването на температурите и въглеродния диоксид може да увеличи добивите от някои култури на места, но за да се случи това трябва да се поддържат на задоволителни нива хранителните вещества и влага в почвата, водните ресурси и други фактори, от които зависи реколтата.

Прочети още

Сорго - една добра алтернатива на царевицата

Соргото е превъзходна храна за всички видове преживни животни и не случайно, както е известно, по хранителна стойност се изравнява с царевицата. Богато е на оксиданти и витамин В. По аминокиселинен състав също не отстъпва значително от царевицата, но съдържа по-малко каротин и лизин.

Прочети още

Напояване на дини и пъпеши

Пъпешът и динята са от сем. Тиквови. Отглеждането им става чрез директно засяване на семената или чрез използване на разсад. Готовият разсад се разсажда в края на април или началото на май, когато вече няма опасност от слани.

Прочети още

Напояване на царевица

Царевицата, въпреки своята биологична пластичност към условията на средата, реагира силно на напояване, като може да увеличава добива си до 400%. Културата е особено чувствителна към дефицита на влага през периода на изметляване и потъмняване на свилата, оплождане и начало на млечна зрелост.

Прочети още