Пивотни системи (Дъждовални инсталации)

Пивотни системи (Дъждовални инсталации)

facebook thumb

Дъждуването чрез използването на дъждовални инсталации ПИВОТИ осигурява голяма работна ширина и поради тази причина е един от най-предпочитаните начини за напояване в индустриалното селско стопанство.


Френските пивотни системи на IRRIFRANCE дават възможност за регулиране на поливната норма, равномерно напояване на цялата площ – оптимално разпределение на водата в почвата – хоризонтално и вертикално, регулиране и повишаване на въздушната влажност. Тези им характеристики позволяват да отговорят на изискванията на различни по вид и размери проекти. Пивотните системи, наричани още пивотни дъждовални машини, са подходящи за интензивно отглеждане на различни култури.

Два са основните видове пивотни системи - централни и линейни. По своята същност пивотните системи представляват сглобяема конструкция с височина на просвета до 4 м.


Централните пивотните системи се състоят от централна кула,  поливни рамена, конзола и краен разпръсквач. Съединените поливни рамена се завъртат около централната кула. Поливните рамена са монтирани на колела с електромотори, на рамената се монтират дюзи с удължители, които осъществяват същинското напояване. Поливният процес се управлява от контролно табло, монтирано на централната кула. Управляват се дозата, скоростта на въртене, време за завършване на един поливен цикъл. Централните пивотните системи се захранват от дизелов генератор, монтиран на централната кула или чрез ел. кабел. Водоподаването се извършва в една точка – един хидрант до ценралната кула. Захранването на хидранта става чрез подземен тръбопровод. 


Линейните пивотни системи имат подобна сглобяема конструкция, като основната разлика е в начина на движение: „напред-назад”, „напред-назад и вътрешно завъртане”, "хиподрум”. Водоподаването се извършва от захранваща линия с хидранти на определени разстояния, като на основната кула има захранващ маркуч, който трябва да бъде закачван на съответния хидрант, когато линейната пивотна система достигне до него.  


И двата типа дъждовални инсталации могат да бъдат преместваеми (на ски или колела), с цел да обслужват две съседни полета. 


Подобно на тръбно-ролковите поливни машини и тук опцията за торовнасяне е налична, чрез торов инжектор или чрез дозираща помпена станция, като тази опция е доразвита. За да предпази основната част на пивотната система, а именно носещите тръби във всяко рамо от агресивната среда, каквато е водата обогатена с торове, IRRIFRANCE предлага решение, чрез използването на полиетиленова вложка във всяка тръба - системата POLYCHEM, която увеличава гаранцията на пивотната система от стандартната 5 годишна на 12 години.


Когато е възможно ние препоръчваме използването на дъждовални пивотни системи, защото те осигуряват освен автоматизация на поливния процес, имат ниски експлоатационни разходи, ниски изискавния за филтрация, осигуряват най-добра ефикасност при интензивно напояване, кратки срокове на изграждане и по-добра цена по отношение на инвестицията на дка.
 

Нашият екип от специалисти може да Ви бъде полезен с:

  • Изготвянето на индивидуални проекти за напояване, съобразени със спецификата на терена и отглежданите култури;
  • Разработването на проекти по европейски програми за подпомагане на селското стопанство;
  • Следпродажбен сервиз.