YUZUAK, Турция

Специализирана в производството на мобилни напоителни системи и поливни разпръсквачи. През 2018 г. "СВЕМАР АГРО" ООД получи права за дистрибуция на продуктите на YUZUAK за Румъния, Сърбия и Македония.

  • мобилни напоителни системи IRRIFORCE - внасят нов смисъл в определението за самоходна мобилна напоителна система. Основната разлика между IRRIFORCE и другите мобилни напоителни системи е използването на гъвкав маркуч за доставяне на водата. Той не се нуждае от голямо пространство за съхранение и пренасяне.
  • поливни разпръсквачи - ​Разпръсквачите от серията „ATOM” спадат към малките и средни разпръсквачи. Могат да работят секторно или пълнокръгово. Разпръсквачите от серията “JET” се причисляват към водните оръдия, поради размерите и капацитета си на работа. Могат да работят секторно и пълнокръгово. При тази серия задвижването на разпръсквача се осъществява посредством турбинен механизъм, предаващ въртящо движение чрез зъбна предавка, на вал, задвижващ тялото на водното оръдие.

Разгледай

ТРАКТОРНА ПОМПА ЗА ВОДА DuCar80

Разгледай 11,30 лв.

ПОЛИВЕН РАЗПРЪСКВАЧ ATOM 14 РC

Купи
Разгледай

IRRIFORCE MICO TD2000 - 300 - мобилна напоителна система

Разгледай 7,80 лв.

ПОЛИВЕН РАЗПРЪСКВАЧ ATOM 14 FC

Купи
Разгледай

IRRIFORCE MIDI TD2000 - 200 - мобилна напоителна система

Разгледай 7,53 лв.

ПОЛИВЕН РАЗПРЪСКВАЧ ATOM 14 WFC

Купи
Разгледай 9,89 лв.

ПОЛИВЕН РАЗПРЪСКВАЧ ATOM 14 WWB

Купи
Разгледай

IRRIFORCE ECO TD2500 - 400 - мобилна напоителна система

Разгледай 8,94 лв.

ПОЛИВЕН РАЗПРЪСКВАЧ ATOM 15FC

Купи
Разгледай 834,96 лв.

Разпръсквач за оборски тор JET 35T

Купи
Разгледай 8,94 лв.

ПОЛИВЕН РАЗПРЪСКВАЧ ATOM 15LF

Купи
Разгледай 1 058,00 лв.

Разпръсквач за оборски тор JET 50T

Купи