За нас

За нас

Добре дошли в електронния магазин на СВЕМАР ООД, специализиран в търговията с продукти и материали за напояване.

В polivencenter.bg ще намерите:

- дъждовални поливни машини;
- елементи за дъждовални поливни системи "Solid set"
- поливни разпръсквачи; 
- материали за капково напояване;
- дизелови помпени агрегати;
- специализирани тревни смески за коне;
- специализирани тревни смески за пасища и ливади;
- специализирани тревни смески за овощни градини и лозя;
- хидроизолационна мембрана EPDM. 
  
Фирмата разполага с екип от проектанти и агроном, които ще Ви помогнат с проектиране на поливната система и агро консултации. 

Зад успеха ни стои над 15 годишен опит в областта на напояването и благоустройствените дейности, проучването и разработването на модерни пазарноориентирани решения в агросектора. От създаването си, фирмата се развива успешно и прогресивно, благодарение на креативен и млад екип от професионалисти, както и на новаторски идеи, виждания и решения. В своята дейност СВЕМАР ООД се стреми да отговори на пазарните тенденции и да реализира адекватна политика на предлагане, включително и разширяване на предлаганата гама продукти и услуги.

Основни дейности на фирмата са:

  • Проучване, проектиране, доставка и изграждане на системи за агронапояване;
  • Проучване, проектиране и изграждане на напоителни водоеми, канали;
  • Доставка на специални тревни смески с приложение в селското стопанство.
  • Търговия с материали и оборудване;
  • Изграждане на торохранилища (торови лагуни);
  • Следпродажбен сервиз на доставените и инсталирани съоръжения.

Развиваме успешно и прогресивно нашата дейност още от самото начало, защото сме наясно с потребностите и изискванията на своите клиенти. Вярваме, че за подобряване ефективността на всяко стопанство в агросектора се изисква професионализъм, качествен труд и усилия, насочени индивидуално към всеки клиент.

От първостепенно значение за увеличаване на добивите са преминаването към прецизно земеделие и осъзнаването на всички икономически и екологични ползи, които ще последват. Несъмнено водата е най-важният фактор, от който зависи реколтата. За съжаление обаче този фактор е в пряка зависимост от климатичните условия, които няма как да променим. Друго обаче е в наши ръце – да ви предложим оптималното поливно решение за контролирано отглеждане на културите. Именно затова девизът ни е: Независими от дъжда и сушата!