YUZUAK, Турция

Специализирана в производството на мобилни напоителни системи и поливни разпръсквачи. През 2018 г. "СВЕМАР АГРО" ООД получи права за дистрибуция на продуктите на YUZUAK за Румъния, Сърбия и Македония.

  • мобилни напоителни системи IRRIFORCE - внасят нов смисъл в определението за самоходна мобилна напоителна система. Основната разлика между IRRIFORCE и другите мобилни напоителни системи е използването на гъвкав маркуч за доставяне на водата. Той не се нуждае от голямо пространство за съхранение и пренасяне.
  • поливни разпръсквачи - ​Разпръсквачите от серията „ATOM” спадат към малките и средни разпръсквачи. Могат да работят секторно или пълнокръгово. Разпръсквачите от серията “JET” се причисляват към водните оръдия, поради размерите и капацитета си на работа. Могат да работят секторно и пълнокръгово. При тази серия задвижването на разпръсквача се осъществява посредством турбинен механизъм, предаващ въртящо движение чрез зъбна предавка, на вал, задвижващ тялото на водното оръдие.

Разгледай

IRRIFORCE ECO TD3000 - 300 - мобилна напоителна система

Разгледай 11,05 лв.

ПОЛИВЕН РАЗПРЪСКВАЧ ATOM 15LA

Купи
Разгледай 1 694,00 лв.

Разпръсквач за оборски тор JET 65T

Купи
Разгледай

IRRIFORCE TD3000 - 400 - мобилна напоителна система

Разгледай 12,10 лв.

ПОЛИВЕН РАЗПРЪСКВАЧ ATOM 15PC

Купи
Разгледай 77,70 лв.

ПОЛИВЕН РАЗПРЪСКВАЧ ATOM 22

Купи
Разгледай 54,50 лв.

ПОЛИВЕН РАЗПРЪСКВАЧ ATOM 22 ECO FC

Купи
Разгледай 145,82 лв.

ПОЛИВЕН РАЗПРЪСКВАЧ ATOM 28

Купи
Разгледай 195,30 лв.

ПОЛИВЕН РАЗПРЪСКВАЧ ATOM 35

Купи
Разгледай 376,40 лв.

ПОЛИВЕН РАЗПРЪСКВАЧ ATOM 40

Купи
Разгледай 391,00 лв.

ПОЛИВЕН РАЗПРЪСКВАЧ ATOM 40S

Купи
Разгледай 376,40 лв.

ПОЛИВЕН РАЗПРЪСКВАЧ ATOM 42FC

Купи