Специализирани тревни смески, предназначени за паша

Специализирани тревни смески, предназначени за паша

facebook thumb

Специализираните тревни смески за паша са подходящи за създаване на нови пасища и за подсяване на вече съществуващи. След като сте направили правилния избор, от съществено значение е и поддръжката на пасищата - косене (опасване), поливане и правилното управление. Препоръчва се ливадите да се използват за паша след първа коситба при отрастване на тревата. Така се стимулира братенето на ценните ливадни треви, заздравява се чимът и се улеснява борбата с по-късните нежелани треви. Не бива да се забравя, че така създадените пасища и ливади са основен източник на фураж – паша или сено за домашни, селскостопански или диви животни. Ето защо правилният подбор е от изключително значение. Специализираните тревни смески на Semenarna, Ljubljana съдържат всички необходими хранителни вещества в най-благоприятно съотношение, което ги нарежда сред основната храна за тревопасните животни. Те са лесно смилаеми, богати на витамини, но и с по-ниска себестойност. Освен всичко изброено те подобряват структурата на почвата, предпазват я от ерозия и увеличават хумусното съдържание.

При поливни условия тревните смески с предимство се засяват през лятно-есенния период, но не по-късно от средата на септември, за да поникнат и се вкоренят добре преди настъпването на зимата. Тревните смески могат да се засяват и рано през пролетта, за да се използва влагата от зимните и пролетните валежи, добро вкореняване и развитие на тревите до настъпване на лятното засушаване. За да се подпомогне поникването и да се улесни притока на влага към семената, сред задължителните мероприятия, които трябва да се извършат са предсеитбеното и следсеитбеното валиране.

Разгледайте всички останали специализирани тревни тук или се свържете с нас, за да ви консултираме.