Напояване на пипер

Напояване на пипер

При климатичните условия на страната постигането на високи добиви от пипер е немислимо без добро напояване. Пиперът е от зеленчуците, които са най-взискателни по отношение на влагата в почвата. Вредно е обаче както засушаването, така и преполиването. Затова е добре да се намери най-подходящият метод за напояване на пипера. При липса на вода голяма част от плодовете дори и да се развият остават по-дребни, деформирани и често се нападат от върхово гниене. При преполиване растенията пожълтяват, цветовете окапват и се създават предпоставки за развитие на различни болести.

До настъпване на беритбата пиперът има по-малка нужда от вода. Добре е поливните действия да се съобразят с конкретните условия на района – валежи, почва, температура и др. Когато започнат беритбите поливките трябва да са по-чести. Беритбата започва още през м. юни (при ранният пипер) и продължава до есента. При беритбата трябва да се отстранят и всички недоразвити и повредени плодове, за да не изтощават излишно растенията. Важно е да не се закъснява с беритбата. Веднага щом плодът достигне техническа зрялост, той трябва да се откъсне, за да може по този начин да се увеличи добива. От изключително значение е при прибирането на пипера да сте създали една много добра организация.

Както стана ясно, пиперът е влаголюбива култура. Веднага след пълното прихващане на растенията, което се познава по потъмняването на листата, е необходимо те да се поливат. Имайки предвид метеорологичните условия, до първоначалното формиране на първите плодове поливките се препоръчват да са през 10-15 дни, а през вегетацията е добре да са по-чести - през 6-7 дни при норма около 30 куб. м. вода. През целият вегетационен период влажността на почвата трябва да се поддържа около 80% от ППВ (пределната полска влагоемност). Добре е да се внимава и през най-горещите часове на деня поливките да се избягват.

Правилното и редовно поливане на пипера му осигурява мощна коренова система, от там и добре развита листна маса и надземен храст, както и едри и добре оформени чушки. Предвид всички свои предимства капковото напояване намира все по-голямо приложение, в случая също е най-подходящият метод за напояване на пипера.

Свържете се с нас, за да ви предложим оптимално поливно решение за високи добиви!