Защо да изберем дъждуването като метод за напояване на царевицата

Защо да изберем дъждуването като метод за напояване на царевицата

Оскъдните валежи и несигурността на водния ресурс като фактор, от който зависи годишната реколта, предполагат необходимостта от напояване на отглежданите земеделски култури, които сами по себе си имат високи изисквания към водния режим на почвата и въздуха. Царевицата е една от културите, която  за правилното си развитие изисква определено количество вода през отделните си фази на растеж. При правилно напояване царевицата може да увеличи добивите си почти двойно, тъй като реагира изключително добре на поливките.

Пивотните системи имат за цел да се произведе качествена продукция с възможно най-малко загуби на вода. Инвестицията в пивоти е разумно и изгодно решение, което многократно ще се възвръща по време на експлоатационния период на дъждовалната инсталация под формата на по-голяма реколта и качествена продукция. Дъждуването чрез линейни и централни пивотни системи е ефективен начин за напояване на големи площи царевица, което ще гарантира увеличение на добивите за единица площ. Пивотните системи BAUER са едни от най-надеждните и предпочитани, както на международния, така и на нашия пазар.

Сред предимствата на дъждуването с пивоти са:

  • Осигуряване на поливно покритие на големи площи, при интензивно напояване;
  • Оптимално разпределение на водата в почвата и постигане на равномерност на поливките;
  • Точно дозиране и регулиране на поливната норма;
  • Възможност за автоматизация на процеса и програмиране – намаляват се разходите за гориво и обслужващи работници;
  • Подходящи са за интензивно отглеждане на различни култури – царевица – фуражна и за силаж, люцерна, памук, грах, сорго, етерично-маслени култури и много други;
  • Спестявате разходи за труд, вода и енергия;
  • Подобрявате качеството и количеството на добива;
  • Получавате по-добра цена по отношение на инвестиция на дка.

Дъждуването с пивотни системи подобрява микроклимата на културите, като се повишава въздушната влажност, листата се измиват от полепния по тях прах, а водните капки се пренасищат с кислород и азот, които се внасят обратно в почвата. Всичко това подобрява и подпомага за интензивността на фотосинтезата. Резултатите от проучванията са категорични, че напояването на културите с дъждовални поливни инсталации води до увеличаване на добивите.

С разразстването на бизнеса и увеличаването на обработваните земеделски площи, все повече се изпитва нуждата от автоматизация на процеса на напояване. Това прави пивотните дъждовални машини още по-привлекателни и рентабилни. Прецизното земеделие е етап, до който всеки земеделски производител иска да достигне. Имайки предвид пестенето на водния ресурс, както и всички екологични и икономически ползи, които ще последват, инвестирането в една такава поливна техника ще покрие изцяло всички нужди на стопанството и ще възвърне вложените средства.

Свържете се с нас, за да обсъдим заедно оптималното поливно решение за Вашето стопанство!