Напояване на моркови и репички

Напояване на моркови и репички

Морковите и репичките са много полезна храна. Те съдържат витамини, минерални соли и ензими. Морковите се отличават с високо съдържание на захари и каротин. Морковите се използват в консервната промишленост, както и за прясна консумация. Репичките се използват за консумация в прясно състояние. Добивът на моркови е от 2-4 тона от декар, а за репичките - около 10 000 връзки.

Ботанически особености

Морковът е двугодишно растение от сем. Сенникоцветни. През първата година образува кореноплод и розетка, а през втората - цветоносно стъбло. Репичките са едногодишни растения от сем. Кръстоцветни. Те имат бърз растеж и къс вегетационен период. Кореновата система при моркова е много добре развита, а при репичките - слабо развита и плитко разположена. Кореноплодът представлява видоизменен корен, външната му част се нарича кора. Колкото тя е по-дебела, толкова качеството на кореноплода е по-добро. Вътрешната му част се нарича сърцевина. Цветът, големината и формата на кореноплода са сортови признаци. 

Биологични изисквания

Изисквания към топлината

Морковите и репичките изискват умерени температури. Поникват при 3-4 градуса, а оптималната температура за растежа и развитието им е 18-30 градуса. Издържат на температури до -3, -4 градуса. При морковите, високите температури и понижената влажност потискат растежа и предизвикват загрубяване на кореноплода, а при репичките кореноплодите стават лютиви.

Изисквания към светлината

Морковите не понасят засенчване, а репичките при засенчване не образуват кореноплоди.

Изисквания към влагата

Морковът е сухоустойчиво растение, но за поникването му е необходима висока влага. Репичките са много взискателни към влажноста и при засушаване образуват некачествени кореноплоди. При рязка промяна на почвената влажност кореноплодите се напукват, а при преовлажняване те се разклоняват и деформират.

Напояването при морковите и репичките е решаващо за получаването на високи и сигурни добиви. При недостатъчна влагозапасеност на почвата, напояването трябва да започне още преди сеитбата. През вегетацията се прилагат 4-5 поливки с по 30-50 м3 на декар, в зависимост от структурата на почвата, за да бъде поддържана почвената влажност над 70% от ППВ. Морковите реагират много добре на напояване чрез дъждуване. При репичките поливките са по-чести.