Напояване на сливи

Напояване на сливи

Стопанското значение на сливата се определя от многостранната употреба на плодовете й (за сушене, производство на нектари, сокове, компоти, мармалади, конфитюри и др.). Плодовете и са богати на захари, киселини, витамини, минерални соли и др., което ги прави подходящи за консумация в прясно състояние. По производство на  плодове се нарежда четвърто място в света след ябълката, крушата и прасковата. В нашата страна е на второ място.

Сливата се отнася към сем. Розоцветни. В млада възраст дърветата имат силен растеж. Встъпват в плододаване след четвъртата-петата година. След това растежът им бързо отслабва. Сливовите дървета живет до 50-70 години, но периодът на плододаване продължава обикновено 25-30 години. При недостатъчни грижи плододаването е нередовно. Част от сливовите сортове са самофертилни, други са самостерилни, а трети- частично самофертилни. Има и мъжкостерилни сортове- с дефектен прашец.

Биологични изисквания

Сортовете на домашната слива са устойчиви на ниски температури по време на дълбокя покой. Те понасят понижение на температурите до -28-30 0C. По-чувствителни са сортовете на джанката. От късни зимни и повратни пролетни мразове се повреждат цветовете и завръзите на по-рано цъфтящите сортове. 

Сливата е сравнително сухоустойчив обощен вид, но реагира много добре на напояването. В районите с недостатъчни валежи, поливките по време на наедряването на плодовете се отразяват благоприятно на количеството и качеството на плодовата продукция. По-късно узряващите сортове имат по-големи изисквания към почвената влажност. При недостатъчна влажност, съчетана с големи и продължителни горещини, се получава предивременно узряване и опадване на плодовете. 

Напояване се прилага предимно на по-късно узряващите и едроплодните сливови сортове. Препоръчителна поливна норма е 400-500 м3/дка за вегетационния период, в зависимост от условията на полето. Или между 60 и 120 м3/дка на поливка. 

Сливата се развива и плододава добре на различни типове почви с близка до неутралната реакция. Предпочита добре структурирани водопропускливи почви. При наличие на плитко разположен глинест хоризонт, създаващ условия за преовлажняване, кореновата система страда от недостиг на въздух.

Особености при отглеждането

Наличието на самостерилни и частично самофертилни сортове налага при създаване на насаждения от тях да се спазва редовното групиране, така че сортовете взаимно да се опрашват и оплождат. За ефективно оплождане е нужно взаимно засаждане на няколко сорта. От самофертилните сортове могат да се създават едносортови насаждения.

Сливовите дървета се формират по подобрена етажна и свободно растяща корона. В зависимост от това дали продукцията ще бъде прибирана ръчно или механично се определя височината на стъблото. През периода на пълно плододаване резитбата на дърветата е силна, за да се поддържа добър годишен прираст. Сливовите дървета плододават ежегодно и дават качествени плодове, когато дължината на клончетата е не по-малкка от 20-25 см.