Напояване на маточина

Напояване на маточина

Маточината е многогодишно, тревисто, коренищно растение, с подземни стъбла, разположени сравнително плитко в почвата /5-25 см/. Всички части на растението, особено листата, при стриването с ръка излъчват приятен лимонов аромат.

Маточината е топлолюбиво растение. При нашите условия презимува нормално. Много рядко се констатира измръзване.

Маточината е слабо взискателна към светлината. Това дава възможност да се отглежда като подкултура в млади овощни градини. Светлината обаче влияе положително върху съдържанието на етерично масло.

През целия вегетационен период изискванията на маточината към почвената и въздушната влажност са високи. Недостатъчната влага и нейното колебание през отделните фази от развитието на растенията причиняват окапване на листата. Особено силно е въздействието от недостиг на почвена влага. Растенията образуват малко и ниски стъбла с дребни листа. Добивите намаляват рязко. Неблагоприятно се отразява върху развитието и прекомерно навлажнената почва - корените и стъблата се нападат от гъбни болести, загниват и умират.

Маточината е много взискателна към хранителните вещества в почвата, от които се нуждае през целия си вегетационен период. Най-добре се развива на плодородни, богати на хумус, рохкави почви. Не понася заблатяване и висока почвена киселинност. Неподходящи за култивиране на маточината са бедните на хранителни вещества и с неблагоприятен воден режим песъкливи почви, делувиални наноси и др.

ОТГЛЕЖДАНЕ И НАПОЯВАНЕ

Грижите за маточината през вегетацията се състоят в навременно извършване на механизирана обработка на междуредията, ръчно окопаване вътре в реда, подхранване, поливане и борба с болестите и плевелите.

Напояването при тази култура е от особено значение, то повишава качеството и количеството на продукцията (маслото). Поливките трябва да бъдат съобразени с метеорологичните условия. Маточината е взискателна относно водния режим на почвата и въздуха и един контрол упражнен върху тези два фактора в подходящ момент може да повиши продуктивността и качеството на продукцията.

Важен момент е, че преди прибиране климатичните условия трябва да са подходящи. За прибиране е добре да имаме по-високи температура на въздуха и почвата, а влажността трябва да е по-ниска. Това спомага за концентриране на маслото в листната маса на културата, което е основна цел.

Изключително ефективно е през пролетта на първата година на отглеждане да се проведат 2-3 дъждувания, съчетани с почвените обработки. През лятото и есента се извършват още 2-3 поливки, с поливна норма 30 - 50 куб. метра на декар. През втората и следващите години се правят по 3-4 поливки, като те могат да се реализират чрез дъждуване или капково напояване.