Напояване на дини и пъпеши

Напояване на дини и пъпеши

Пъпешът и динята са от сем. Тиквови. Отглеждането им става чрез директно засяване на семената или чрез използване на разсад. Готовият разсад се разсажда в края на април или началото на май, когато вече няма опасност от слани. Ако разчитате на директна сеитба, това може да се извърши със седмица по-рано, като желателно е температурата на почвата да е поне 14-15 градуса.

Пъпешите и дините изискват почвата да е плодородна и добре структурирана, тя трябва да е нито алкална, нито кисела. Подходящи предшественици са люцерната, житните и бобовите култури. И двете кутури се развиват най-добре при дневни температури 25-27 градуса.

По отношение на изискванията за влажност, пъпешът може да се каже, че е по-влаголюбив, тъй като има по-слабо развита коренова система. Динята също е взискателна към влажността на почвата. За оптималното развитие на растенията влажността на почвата трябва да се поддържа около 75-80% от ППВ. И при двете култури нуждата им от вода е най-голяма, когато цъфтят и когато наедряват плодовете.

Една от причините за ниските добиви е засушаването още в началните фази от развитието на растенията. Това предполага навременно и качествено напояване.

Отглеждането и по-конкретно напояването на дини е специфична дейност, тъй като ако се прекали с поливането по време на узряването, съдържанието на захари в плодовете намалява, което от своя страна се отразява на сладостта и вкуса им. Поради тази причина изграждането на система за капково напояване се оказва един от най-добрите начини за напояване на дини и пъпеши.

Нека разгледаме основните поливни методи, които се прилагат при производството на дини и пъпеши:

  • Браздово напояване – прилага се там, където водния ресурс не е ограничен. Недостатък на метода е, че е доста трудоемък и не се постига равномерно разпределение на водата.
  • Дъждуване – осигурява равномерно разпределение на водата по време на поливането. Технологията обаче изисква по-голяма инвестиция, както и внимание от страна на земеделските стопани.
  • Капково напояване – приема се за един от най-успешните поливни методи, що се отнася за напояване на дини и пъпеши, тъй като се постига високо ниво на равномерно разпределение на водата. Сред другите предимства са:
    • Намаляване на разходите чрез качествено използване на наличните водни ресурси.
    • Качествена крайна продукция, получена благодарение на равномерното разпределение на водата.
    • Поддържа се постоянна влажност на почвата, така нужна за правилното развитие на плодовете. По този начин се избягва възможността  от деформации на плодовете и развитие на различни болести, които могат да се проявят при резки колебания на почвената влажност.

Ако имате допълнителни въпроси и се нуждаете от проектиране и монтаж на системи за напояване, свържете се с нас, за да ви предложим най-доброто поливно решение!