Напоителни резервоари и канали

Напоителни резервоари и канали

Firestone EPDM Geomembrane е икономически ефективна система за изграждане на напоителни езера и канали,  за запазване на ценните водни ресурси. Успехът на системата на Firestone EPDM Geomembrane в тези приложения е особено поради доказаните им трайност, уникалните физически свойства и ниски разходи за монтаж. 

Firestone EPDM Geomembrane е еднопластова синтетична каучукова хидроизолационна мембрана, съставена от етилен-пропилен-диен-мономер, смесен с въглеродни сажди, масла и втвърдяващи агенти.

Сред предимствата на Firestone EPDM Geomembrane са:

  • Висока степен на гъвкавост - Firestone EPDM Geomembrane остават изключително гъвкави, дори при много ниски температури (до -45 °C), което позволява целогодишното им инсталиране в различни климатични условия и терени.
  • Висока еластичност - Firestone EPDM Geomambrane притежава еластичност над 300%, което позволява на мембраната да се разтяга и да приляга на всякакви форми и терени.
  • Устойчивост на атмосферни влияния - Firestone EPDM Geomembrane предлага несравнима устойчивост на ултравиолетова радиация и озон.
  • Бърза и лесна инсталация - Firestone EPDM Geomembrane се предлагат в големи безшевни панели до 15 м  в ширина и 61 м по дължина, което води до по-малко шевове за съединяване на два панела и до по-малко време за инсталиране.
  • Ниска поддръжка - Firestone EPDM Geomebrane изисква малкa или никаквa редовна поддръжка след инсталацията.
  • Екологично чист продукт - Firestone EPDM Geomembrane е инертен материал с ниско въздействие върху околната среда по време на производството и употребата. В допълнение, производствените мощности на Firestone притежават ISO 14001 сертификат, което свидетелства за ангажираността на компанията към управление и опазване на околната среда.