Напояване на люцерна

Напояване на люцерна

Люцерната спада към групата на непретенциозните бобови култури, за която винаги има добър пазар. Тя е богата на протеин, калций, витамини, минерали и други биологично активни съставки. Отглежда се главно за храна на животни, за производство на сено и сенаж, но и за медицински и гастрономически цели.

        Подходящо време за засяване

Люцерната се засява в ранна пролет, когато земята е добре навлажнена. Според климата на различните райони, сеитбата се извършва по-рано или по-късно, но обикновено това се случва през месец април. При осигурено напояване сеитбата може да се извърши през целия вегетационен период, като към края на лятото до началото на есента растенията трябва да са поникнали, тъй като тогава те презимуват без щети от зимните температури.

        Предшественици

Люцерната е капризна към предишните култури. Най-добре е да се засее след окопните култури - царевица, памук, слънчоглед, както и след едногодишните зърнени житни култури – пшеница и ечемик.

        Подготовка на почвата и торене

Важно условие за успеха при отглеждане на люцерна е почвата да е с неутрална реакция, а най-добри резултати дават дълбоките и плодородни почви. За да получите добра реколта, почвата трябва предварително да бъде подготвена. При пролетно засяване, през предшестващата година се извършва лятна или есенна дълбока оран на 20-25 см. Обработката включва едно или две култивирания с брануване и предсеитбено валиране с членест валяк. При лятно-есенна сеитба на люцерната се оре на дълбочина 15-20 см., а до засяване на люцерната се извършват едно или две дискувания. При дълбоката оран почвата се изравнява и се насища с кислород, а люцерната обича плодородната почва. Органичните и минералните торове също оказват благоприятно въздействие.

        Грижи за реколтата от люцерна

Отглеждането на люцерна не изисква особени грижи, тъй като не е капризна в сравнение с останалите култури. За увеличаване на добивите и за получаване на качествена реколта са нужни обикновено правилно и навременно напояване, торене при нужда и защита от плевели. В годината на засяване люцерната силно се потиска от плевелите, заради по-бавния й растеж след поникване, но през следващата година тя се справя добре с плевелите. Не бива обаче този проблем да се омаловажава, добре е да се помисли за подходящи хербицити при борбата с плевелите.

        Водата – важен фактор за качествена реколта и увеличаване на добивите

Една от най-важните грижи през вегетацията на люцерната е напояването. При нашите климатични условия навременното му прилагане има решаващо значение за увеличаване на добивите, а в някои случаи и за спасяване на реколтата. Изследванията и наблюденията на земеделските стопани показват, че само в резултат на напояването добивите от люцерната се увеличават до 3 пъти. При неправилно изпълнение напояването може да има обратен ефект. Ето защо методът и честотата на напояване трябва да бъдат добре премислени, тъй като люцерната не понася наводняване.

Дъждуването е един от най-ефективните начини за напояване на люцерната, когато водата може да се дозира и по този начин се изключва опасността от „удавяне” на посевите. Най-подходящият момент за първата поливка след поникване на младата люцерна е когато растенията достигнат 10-15 см. височина и когато влажността на почвата е спаднала под 70% от ППВ. Младите посеви реагират изключително добре на напояване през сухите летни месеци. За старите люцернови посеви напояването също е от значение, целта е да се поддържа 70% от ППВ. Според валежите в междукоситбения период срещу всеки подраст обикновено се извършват една или две поливки.

При правилно напояване и добри грижи люцерната ще ви осигури една отлична реколта. Докато средните добиви на откос от люцерна са около 750 кг/дка, то при благоприятни условия и ефективно напояване максималният добив достига до 2.2 т/дка.

      Отчитайки дългогодишният опит и полезните съвети на нашите специалисти, основните типове поливни инсталации, подходящи за напояване на люцерна са:

  • Дъждовални поливни машини, които се препоръчват за напояване на малки и средни стопанства. Предлагаме богата гама от различни тръбно-ролкови поливни машини в зависимост от размерите на стопанството и нуждите на отглежданата култура. Дъждовалните поливни машини са ефективен метод за дъждуване, тестван и одобрен от наши клиенти и редица земеделски производители.
  • Пивотни поливни системи, подходящи за напояване на големи площи. Пивотните системи дават възможност за регулиране на поливната норма, равномерно разпределяне на водата в почвата и регулиране на въздушната влажност. Всички тези предимства са високо ценени в индустриалното селско стопанство и при интензивно отглеждане на различни култури.