Поливни крилатки

Поливни крилатки

Поливните крила са алтернатива на дъждуването с поливни разпръсквачи. Ефективността на поливните крилатки може да бъде описана така:

  • Равномерното прилагане на водата стимулира и равномерен растеж на културите;
  • Използването на поливните крила може да намали консумацията на вода с до 20%;
  • Високите скорости на потока осигуряват по-бързо прибиране, което позволява големи площи да бъдат обхванати за по-малко време;
  • Контролирaният размер на капката намалява увреждането на почвите – по-малките капки по-бързо се абсорбират от почвата, предпазвайки я от ерозия. Освен това фините капчици могат да бъдат използвани за свеждане до минимум увреждане на много фини култури – например разсади;
  • Ниското работно налягане (2 - 3,5 bar) помага за намаляване на разходите за изпомпване на водата и води до по-малко натоварване на тръбопровода, респективно по-малко разходи за енергия.

Поливните крила представляват горещо галванизирана конструкция с монтирани разпръсквачи – spinners или rotators. С цел увеличаване на ширината на поливната ивица, в двата края на крилатката се монтират малки поливни разпръсквачи. Тази конструкция се сгъва до транспортни размери и може да се транспортира с различни по размери и марки поливни макари. По-големите по размери поливни крилатки имат собствена 4-колесна количка.

Поливните крилатки се транспортират лесно, за тяхното разгъване/сгъване е необходим само един оператор.