Защо да изберем автоматизирана поливна система

Защо да изберем автоматизирана поливна система

Изборът на автоматизирана поливна система ще е едно практично решение, което ще ви осигури икономично, лесно и надеждно поливане. Отговорът на въпроса защо да изберете автоматизираната поливна система не е един. Нека се запознаем с всички предимства, които ще ви донесе инсталирането на едно такова съоръжение:

  • Равномерно поливане с точно определено количество вода;
  • Намаляват се до минимум загубите на вода;
  • Намаляват разходите за труд;
  • Спестявате време;
  • С около 30-40% се намалява разхода за вода.

Всеки тип пoливна система – за капково напояване или за дъждуване с разпръсквачи може да бъде автоматизирана, като се заменят ръчните кранове за управление с електромагнитни клапани, управлявани от програматор. Към него може да бъде предвиден сензор за дъжд, който да стопира поливната система при валеж, осигурявайки икономия на вода и защита от преполиване.

Обичайно отдалечеността на поливните площи от стопаните се оказва основно тяхно притеснение. Благодарение на разработените софтуерни платформи за програматорите, стопаните имат възможност да следят работата на поливната система, а по-прецизните дори могат да управляват поливните системи от разстояние.

При изграждане на поливната система следва да се вземат под внимание следните фактори: вид  на културата, форма и площ, тип на почвата, както и наличието на подходящ водоизточник, ел. захранване. Ето защо проектът и цената на всяка конкретна поливната инсталация са строго индивидуални.

Автоматизираната поливна система ще заработи ефективно едва, когато всички тези фактори бъдат отчетени, а компонентите бъдат подбрани и монтирани правилно, което ние ви го гарантираме!