Видове поливки според периода, в който се прилагат

Видове поливки според периода, в който се прилагат

  • Предсеитбени поливки

Те биват ранни, есенни или пролетни. Прилагат се, когато към срока на сеитбата на различните култури лесно достъпната влага в горния слой е изчерпана. Мощността на горния слой е около 25 cm. Напояването се извършва по плитки бразди (10-15 cm дълбоки), прокарани на 50/60 или 80 cm една от друга в зависимост от страничните инфилтрации на почвата или чрез дъждуване.

  • Поливки при засаждане на селскостопанските растения

Прилагат се при разсадните култури (зеленчуци, тютюн). Целта е да се навлажни слой от 20-25 сm, а не да се залеят растенията. Затова се извършват чрез по-големи, но не предизвикващи ерозия водни струи, когато се полива гравитачно или се дъждува.

  • Основни вегетационни поливки

Прилагат се през вегетационния период в зависимост от нуждите на културите. С тяхна помощ се създават условия хранителните вещества да преминат в по-леснодостъпна форма, т.е. да преминат в почвения разтвор и той да се поеме от кореновата система. За климатичните условия на нашата страна тези поливки са от решаващо значение за всички култури.

  • Допълнителни вегетационни поливки

Прилагат се за култури с дълъг вегетационен период в края на поливния сезон при топла и благоприятна есен. Допълнителните поливки спомагат за повишаване на добива поради удължаването на вегетационния период. Подходящи са за домати, пипер, зеле и др. Много добри резултати се получават, когато те се реализират с малки поливни норми и с внасяне на тор заедно с водата.

  • Влагозапасяващи поливки

Извършват се през извънвегетационния период на културите. Прилагат се при трайни насаждения и многогодишни тревни култури. Чрез тях почвата се запасява с влага на определена дълбочина, улеснява се напояването през вегетационния период, намалява се броят на вегетационните поливки и сроковете на първите поливки стават по-късни. Влагозапасяващите поливки трябва да се извършват при по-тежки почви с добре изразена влагозадържаща сила, с цел натрупаната влага в почвата да се използва по-продължително време през вегетационния период. Тези поливки трябва да се извършват на почви, при които подпочвените води са дълбоко разположени и няма опасност от свързване на поливните с тях.

  • Поливки за оцветяване

Прилагат се на овощните култури по време на зреене на плодовете. Извършват се с малки поливни норми, подавани чрез дъждуване и микродъждуване.