Сепаратори за тор BAUER

ID 200003


Наличност: По заявка
Доставка: 0 работни дни


Производител

BAUER, Австрия


Оборудването за разделяне на фракции или т. нар. сепаратори на BAUER се характеризират с висока производителност и оптимално съдържание на сухо вещество. Перфектният технически дизайн и използването на висококачествени материали превръща BAUER в лидер в тази област. 

С всеки изминал ден преминаването към екологичното производство става все по-популярно, докато в даден момент се превърне в неизбежно решение за един по-добър живот. Течният оборски тор не само замества химическото торене, но и спестява разходи и намалява вредното въздействие върху околната среда.

Сепараторите са неразделна част от процеса на обработка и управление на оборския тор. Разделянето на твърдата и течната маса предоставя на земеделските стопани редица полезни възможности за по-нататъшна обработка. Например, отделената твърда маса се използва за производството на ценен постелъчен материал или компост. А течният тор от своя страна осигурява бърз растеж на отглежданите култури по време на вегетацията, както и сигурна реколта в следствие от хранителните вещества, които получават растенията. 

Предимства на сепараторите на BAUER:

  • Напълно автоматизирано разделяне на оборския тор на течна и твърда фракция 
  • Останалата суспензия може да се разпредели по всяко време без нужда от сложна техника за хомогенизиране
  • Получената твърда фракция е без мирис и се съхранява лесно и безпроблемно.

Сепараторите за разделянето на течната и твърдата фракция са идеалното решение за стопанствата, които отглеждат по-голяма популация животни, но не разполагат с достатъчно площ. Едно от най-важните им предимства е намаляването на изискването за капацитет за съхранение до 30%. От друга страна използването на хранителните вещества от течната и твърдата фракция ще ви спестят употребата на минерални торове. От икономическа гледна точка, допълнителни доходи за стопаството ви са възможни чрез продажба на твърдата фракция на по-малки земеделски стопаства, които да го използват за компостиране.
 

Подобни продукти