Хидропосев

Хидропосев

facebook thumb

Хидропосевът осигурява икономична алтернатива на традиционното затревяване, позволява създаването на растителна покривка заедно с временен слой за контрол на ерозията на стръмни склонове или на почви със средна до ниска агрономическа стойност. Използването на метода е сигурно средство за доброто разпределение на семената и гарантиране на тяхното покълване, както и за перфектното моделиране на терена. Хидропосевът е един от малкото естествени методи за борба с ерозионните процеси на наклонени терени. Тази технология осигурява бързина и безпроблемно достигане на разнообразни повърхности.

Хидропосевът е процес, при който семената, водата, лепилото, торовете и  влакнестият мулч са смесени заедно в резервоар и се разнасят върху терена чрез впръскване с маркуч. Вече мокрият влакнест мулч ще помогне за създаване на  връзка с почвата и предоставя на семената влага, защита от слънце, вятър и ерозия. Когато семената започнат да покълват, влакнестият мулч започва бавно да се разлага и така се добавят хранителни вещества в почвата. Лепилото (фиксиращите агенти) ще спомогне за задържането на сместа върху повърхността.

Методът може да бъде прилаган за неравни, скатни терени, до които достъпът е труден или невъзможен, рекултивация на замърсени терени, крайпътни участъци, терени с относително голяма площ, ветропаркове и терени с фотоволтаични системи.

СВЕМАР АГРО Ви предлага извършване на хидропосев на терени със собствено оборудване, консумативи и квалифициран персонал. За повече информация и цена моля, свържете се с нашия екип.

Освен услугата по хидропосев предлагаме и продажба на хидросеялки, както и пълната гама консумативи за тях – мулч, свързващи вещества и др. 

В отговор на засиленото търсене предлагаме и нова услуга по отдаване под наем на хидросеялки. С цел постигане на добри резултати, преди започване на работа, извършваме обучение на лицата, които ще извършват хидропосева. За повече информация и изготвяне на конкретна оферта, моля обърнете се към нашите експерти. Необходимият материал за извършването на хидропосев е на склад и може да се вземе едновременно с машината. Цената на материала не е включена в наемната цена на машината. Когато избирате материали, ще ви дадем насоки според вида на повърхността, която искате да хидробластирате.

Предимства на хидропосева:

 • Икономична алтернатива на традиционната сеитба и полагане на тревни рогозки, тъй като няма специфична нужда от подготовка на почвата / субстрата;
 • Може да се извърши без предварително подготовка на почвата дори при по-лоша хумусна основа и при по-взискателни метеорологични условия;
 • Бързо и точно изпълнение и бързо видими резултати;
 • Гъвкавост при подбора на растителни видове (треви, храсти, цъфтящи ливади), които могат да бъдат адаптирани към околната среда, метеорологичните условия и желанията на клиента за окончателния вид.

Област на приложение на хидросеялките:

 • Хидропосев (сеитба с вода)
 • Хидромулчиране (водна сеитба с антиерозионна защита)
 • Озеленяване на зелените покриви
 • За покриване/закриване на депата.

Изпълнени инфраструктурни обекти:

 • Летище София Термининал 2 – 2008 г.
 • Златна Панега Цимент – 2011 г.;
 • ДПП Българка 2011 г.;
 • Челопеч Майниг 2012 г.;
 • АМ Хемус – два етапа 2011 г и 2015 г.;
 • АМ Струма – 2015 г.;
 • AM Марица – 2015 г.;
 • Междугарие – Харманли – Любимец – 2016 г.;
 • Стадион гр. Шумен 2018 г.;
 • Жилищен комплекс Варна Сити Парк Юг 2019 г.;
 • Индустриални площи около заводите за стъкло от групата Шишеджам.