Иновативни решения по мярка 4.1

Иновативни решения по мярка 4.1

facebook thumb

Мярка 4.1 от ПРСР е насочена към вас - земеделските стопани и цели повишаване на конкурентоспособността и задоволяване на нарастващите изисквания на пазара.

Предимство се предоставя за проектни предложения, насочени към прецизно и екологосъобразно земеделие. Ще бъдат подпомагани инвестиции за дейности в чувствителните сектори – „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“ и „Етерично-маслени и медицински култури“. Приоритетни ще бъдат и проекти за напояване на селскостопански култури, инвестиции за внедряване на нови продукти, процеси и технологии в земеделските стопанства, както и обновяване на производството с поливна техника и оборудване. Приоритетни ще бъдат проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии като – иновативни и цифрови производствени технологии, както и автоматизиране на работните процеси в селското стопанство. Ще се разглеждат приоритетно и проекти за опазване на околната среда, подобряване условията за отглеждане на селскостопански животни и др.

Модернизирайте земеделското си стопанство с приоритетна инвестиция по мярка 4.1! Ние от Свемар АГРО ви предлагаме цялостни и работещи решения:

  • Сектор Напояване – поливни макари, пивотни системи, поливни крилатки, изграждане на капково напояване
  • Сектор Животновъдство – изграждане на торови лагуни, доставка на оборудване за управление и разпръскване на оборски тор
  • Сектор Прецизно земеделие - системи за прецизно управление на поливния процес, състоящи се от почвени сензори, които анализират данните в реално време и предоставят информация за количеството вода, от което се нуждае реколтата
  • Ще ви окажем пълно съдействие при кандидатстване по мярка 4.1
  • Ще сме с вас през всичките етапи на работа – проучване, връзка с институции, доставка, изграждане, сервиз и поддръжка.

Свържете се с нас за консултация и оферта!