Напояване на лук

facebook thumb

Лукът се отличава със съдържанието на ценни вещества, необходими за човека. Химичният му състав се влияе от сорта и от редица други фактори, като климатични условия, начин на отглеждане и др. Лютивият вкус и специфичната миризма на лука се дължат на етеричното масло амилпропилдисулфид. На него се дължи и фитонцидното действие на лука. Фитонцидите притежават бактерицидни,фунгицидни и лечебни свойства.

 

БИОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ


Изисквания към топлината:

Лукът е студоустойчива зеленчукова култура. Семената започват да поникват при температура 2-5°С. Оптимална температура за поникването им е 22-25 °С. Младите растения загиват при -2, -6 °С. По-устойчиви на ниска температура са луковиците. Те понасят понижаване на температура до -10, -16 °С. Оптималната температура за растежа на листата е 12-16 °С. По-високата температура при формирането на луковицата благоприятства за натрупването на по-голям процент сухо вещество и за по-добрата й съхраняемост.


Изисквания към светлината: 

Лукът е растение на дългия ден. За образуване на нормална луковица е необходима дължина на деня 12-15 часа в съчетание с оптимална влажност на почвата и температура 15-25 °С. Растежът и развитието на растенията и образуването на луковиците са тясно свързани с продължителността и интензивността на слънчевото греене. Ето защо това налага стриктно спазване срока на засяване и засаждане. При късно засяване и засаждане формирането на луковицата настъпва преди образуването на голяма листна маса. Луковиците остават дребни и добивите са по-ниски.


Изискванията му към влажността на повърхностния слой на почвата са значителни и се определят и от плитко разположената коренова система и слабата й смукателна способност. По-големи изисквания лукът проявява през време на поникването, изграждането на листния апарат и формирането на луковицата. През този период трябва да се поддържа почвена влажност 80% от ППВ. По време на зреенето на луковиците сухото време благоприятствува за подобряване на съхраняемостта им. 
Наблюдават се различия в изискванията към влажността на почвата в зависимост от цикъла на развитие на растенията. Например двугодишните сортове при влажни условия се нападат от мана. Ето защо те трябва да се отглеждат на площи, където духат повече ветрове. Сортовете за едногодишно отглеждане изискват редовно поливане.


Изисквания към почвата:

Подходящи за лука са богатите структурни влажни почви, чисти от едногодишни и многогодишни плевели. 


Изисквания към хранителния режим:

Кореновата система на лука се отличава със слабо усвоявала способност, поради което за растежа и развитието на растенията и за получаването на нормален добив от единица площ са необходими достатъчно хранителни вещества в почвата в достъпна за растенията форма.
 

Последни новини

Стартира нов прием за малките стопанства по подмярка 4.1.2

Приемът по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални а...

Прочети още

Изграждане на система за капково напояване на овощна градина – ЗК НИВА-93

Благоприятното съчетание на плодородни почви и климатични условия са предпоставка за определянето на Област Силистра като интензивен земеделски район, а дългогодишните традиции...

Прочети още

Три поливни машини IRTEC ще заработят в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас

  “Агро Ветрен БГ” ООД се сдоби с три поливни машини IRTEC . Те ще осигурят напояването на 1200 дка царевица в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас. За да...

Прочети още