Стартира първият прием на заявления по новата Лозаро-винарска програма (2019-2023)

facebook thumb

От днес, 28 януари, стартира първият прием от новата Лозаро-винарска програма, заявления ще се приемат до 8 Февруари 2019 г.

Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от новата Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. предоставя възможност за модернизиране на лозовите масиви чрез изграждане на автоматизирани поливни системи. Тази мярка е изключително атрактивна за винопроизводителите, тъй като ще доведе до повишаване на конкурентоспособността и ще се осигури справедлив жизнен стандарт на тази земеделска общност. Подпомагат се регистрираните лозарски стопанства, които следва да са получили Удостоверение за право на участие в мярката, издадено от Изпълнителна агенция по лозата и виното.

В рамките на миналата лозаро-винарска програма 2014-2018 изградихме поливни системи за винени масиви за над 1500 дка.

По данни на ДФ "Земеделие" изминалата година беше най-успешната към момента от гледна точка на интереса към мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” и успеваемостта на проектите. Реализацията за финансовата 2018 г. е 91,38% с изплатени 46 335 143 лева. Същият, но и по-голям интерес от страна на винопроизводителите се очаква и през този програмен период.

За проектиране, доставка и изграждане на системи за напояване на винени лозя се доверете на нашия екип, който е с богат професионален и практически опит.


Последни новини

Стартира нов прием за малките стопанства по подмярка 4.1.2

Приемът по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални а...

Прочети още

Изграждане на система за капково напояване на овощна градина – ЗК НИВА-93

Благоприятното съчетание на плодородни почви и климатични условия са предпоставка за определянето на Област Силистра като интензивен земеделски район, а дългогодишните традиции...

Прочети още

Три поливни машини IRTEC ще заработят в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас

  “Агро Ветрен БГ” ООД се сдоби с три поливни машини IRTEC . Те ще осигурят напояването на 1200 дка царевица в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас. За да...

Прочети още