Обявен е индикативният график за прием 2020 г. по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор

facebook thumb

Държавен фонд „Земеделие” обяви индикативния график за прием през 2020 г. Първият прием ще е по мярка „Популяризиране в трети страни”,  която ще бъде отворена от 17 февруари до 6 март 2020 г.

Новото през тази година е, че безвъзмездната помощ за популяризиране на вината зад граница се увеличава. Така вместо 50% помощ, както беше през 2019 г., през настоящата година, при представянето на вина зад граница, родните търговци могат да получат още 30% национално съфинансиране по мярка „Популяризиране в трети държави“. По нея се промотират вина със  защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ) и сортови вина без ЗНП/ЗГУ. Ако кандидатите решат да популяризират търговски марки и сортови вина без ЗНП/ЗГУ, те ще имат право единствено на финансиране от Европейския съюз в размер до 50% от стойността на промоционалните им проекти. В случай обаче, че се промотират само вина със ЗНП или ЗГУ без техните търговски марки, ще могат да получат до 50% европейско финансиране и до 30% национално съфинансиране.  От мярката могат да се възползват търговски дружества, чиито приходи от лозаро-винарска дейност през последните 2 години надвишават 50% от общите им приходи. Имат право да кандидатстват още организации на производители на лозаро-винарски продукти, асоциации на организации на производители на лозаро-винарски продукти, междупрофесионални организации по Закона за виното и спиртните напитки, държавни органи и институции, чиято дейност е свързана с насърчаване на бизнеса, както и професионални организации, работещи основно в лозаро-винарския сектор.

Другата новост при приемите през 2020 г. е, че ДФ „Земеделие” вече има създаден списък с често допускани грешки при кандидатстване по мярката. С цел да се улеснят потенциалните бенефициенти и да се изяснят въпросите при подготвяне на всички документи, на официалната интернет страница на ДФ „Земеделие” са публикувани както списъкът с често допусканите грешки, така и образците на документите за кандидатстване.

Графикът за прием по останалите мерки е както следва:

МЕРКИ БЮДЖЕТ (ЛВ.) ПЕРИОД НА ПРИЕМ

 1. Популяризиране в трети страни

 3 911 600  17 февруари - 6 март

 2. Инвестиции в предприятия

 16 329 887  9 - 27 март

 3. Застраховане на реколта

 1 955 800  4 май - 30 юни

 4. Преструктуриране и конверсия   на лозя

 10 933 141  1 - 19 юни

 5. Събиране на реколта на зелено

 1 000 000  В случай на наличие на   криза

Източник: ДФ "Земеделие"

Често падналите валежи са недостатъчни за развитието на лозята, а продължителните летни засушавания могат да са пагубни за реколтата. Нашите климатични условия налагат напояване на лозовите насаждения, което най-често се осъществява чрез системите за капково напояване.

Свържете се с нас! Нашият екип ще Ви съдейства при всеки един от етапите - изготвяне на технически проект, доставка и изграждане на системи за капково напояване.


Последни новини

Стартира нов прием за малките стопанства по подмярка 4.1.2

Приемът по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални а...

Прочети още

Изграждане на система за капково напояване на овощна градина – ЗК НИВА-93

Благоприятното съчетание на плодородни почви и климатични условия са предпоставка за определянето на Област Силистра като интензивен земеделски район, а дългогодишните традиции...

Прочети още

Три поливни машини IRTEC ще заработят в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас

  “Агро Ветрен БГ” ООД се сдоби с три поливни машини IRTEC . Те ще осигурят напояването на 1200 дка царевица в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас. За да...

Прочети още