Изграждане на система за капково напояване на овощна градина – ЗК НИВА-93

Благоприятното съчетание на плодородни почви и климатични условия са предпоставка за определянето на Област Силистра като интензивен земеделски район, а дългогодишните традиции в областта на растениевъдството обуславят зърнопроизводството и овощарството като приоритетни отрасли в областта.

Землището на нашия клиент  ЗК Нива-93 се намира в с. Професор Иширково, област Силистра. Представлява овощни насаждения от кайсии, сливи и череши с обща площ 666,5 дка. Предвиденото разстояние между редовете е 6 м., а между отделните дървета е 4 м. По препоръка на нашия екип изградихме автоматизирана система за капково напояване с дистанционно обслужване, за да постигнем по-прецизно изпълнение на поливния процес. Бяха положени  42 750 л. м. маркуч за капково напояване с най-добрите на пазара DRTS, с автокомпенсиращи дюзи за по-добро разпределение на налягането и дебита. За целта водовземането ще се осъществява от съществуващ водоем с вместимост 200 м3, а нагнетяването на водата - от налично помпено обрудване с характеристики – 16-18 m3/h при 60-70 м. Поливното поле е разделено на 15 отделни поливни сектора, като управлението на всеки сектор е автоматично, посредством електромагнитен клапан, а модулите за управление синхронизират работата на отделните групи клапани.

Поливната система - тип капково напояване е предназначена да изпълнява функциите си при оптимално поливане на дърветата, посредством капкообразуватели с цел осигуряване ефективна поливка за съответните насаждения по време на топлите месеци на годината. Този метод за напояване има редица свои предимства – той е най-удобния и ефикасен начин за поддържане на водния баланс при овощните дръвчета, тъй като се доставя вода директно до най-наситената с корени зона. По този начин се постигат по-добри резултати чрез ниска енергоемкост и ефективно управление на напояването, както и дълготрайно експлоатиране на насаждението и системата.

Нашият екип ще Ви бъде полезен във всеки етап от изграждането на поливната система. Свържете се с нас, за да получите оферта!


Последни новини

Стартира нов прием за малките стопанства по подмярка 4.1.2

Приемът по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални а...

Прочети още

Изграждане на система за капково напояване на овощна градина – ЗК НИВА-93

Благоприятното съчетание на плодородни почви и климатични условия са предпоставка за определянето на Област Силистра като интензивен земеделски район, а дългогодишните традиции...

Прочети още

Три поливни машини IRTEC ще заработят в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас

  “Агро Ветрен БГ” ООД се сдоби с три поливни машини IRTEC . Те ще осигурят напояването на 1200 дка царевица в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас. За да...

Прочети още