Видове поливки според периода, в който се прилагат

facebook thumb
  • Предсеитбени поливки

Те биват ранни, есенни или пролетни. Прилагат се, когато към срока на сеитбата на различните култури лесно достъпната влага в горния слой е изчерпана. Мощността на горния слой е около 25 cm. Напояването се извършва по плитки бразди (10-15 cm дълбоки), прокарани на 50/60 или 80 cm една от друга в зависимост от страничните инфилтрации на почвата или чрез дъждуване.

  • Поливки при засаждане на селскостопанските растения

Прилагат се при разсадните култури (зеленчуци, тютюн). Целта е да се навлажни слой от 20-25 сm, а не да се залеят растенията. Затова се извършват чрез по-големи, но не предизвикващи ерозия водни струи, когато се полива гравитачно или се дъждува.

  • Основни вегетационни поливки

Прилагат се през вегетационния период в зависимост от нуждите на културите. С тяхна помощ се създават условия хранителните вещества да преминат в по-леснодостъпна форма, т.е. да преминат в почвения разтвор и той да се поеме от кореновата система. За климатичните условия на нашата страна тези поливки са от решаващо значение за всички култури.

  • Допълнителни вегетационни поливки

Прилагат се за култури с дълъг вегетационен период в края на поливния сезон при топла и благоприятна есен. Допълнителните поливки спомагат за повишаване на добива поради удължаването на вегетационния период. Подходящи са за домати, пипер, зеле и др. Много добри резултати се получават, когато те се реализират с малки поливни норми и с внасяне на тор заедно с водата.

  • Влагозапасяващи поливки

Извършват се през извънвегетационния период на културите. Прилагат се при трайни насаждения и многогодишни тревни култури. Чрез тях почвата се запасява с влага на определена дълбочина, улеснява се напояването през вегетационния период, намалява се броят на вегетационните поливки и сроковете на първите поливки стават по-късни. Влагозапасяващите поливки трябва да се извършват при по-тежки почви с добре изразена влагозадържаща сила, с цел натрупаната влага в почвата да се използва по-продължително време през вегетационния период. Тези поливки трябва да се извършват на почви, при които подпочвените води са дълбоко разположени и няма опасност от свързване на поливните с тях.

  • Поливки за оцветяване

Прилагат се на овощните култури по време на зреене на плодовете. Извършват се с малки поливни норми, подавани чрез дъждуване и микродъждуване.

Последни новини

„Свемар Агро” ви очаква на БАТА АГРО 2019

За поредна година „Свемар Агро” ще участва в 12-тото издание на специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО 2019. Събитието ще се проведе от 14 до 17 май по т...

Прочети още

Екипът на Свемар Агро успешно премина обучение, организирано от Euromacchine - Италия

През изминалата седмица екипът ни гостува на световно признатата компания EUROMACCHINE, Italy и премина ежегодно обучение, включващо различни тестове на помпено оборудване. П...

Прочети още

Стартира първият прием на заявления по новата Лозаро-винарска програма (2019-2023)

От днес, 28 януари, стартира първият прием от новата Лозаро-винарска програма, заявления ще се приемат до 8 Февруари 2019 г. Мярка „Преструктуриране и конверсия на ...

Прочети още