Поливни крилатки

facebook thumb

Поливните крила са алтернатива на дъждуването с поливни разпръсквачи. Ефективността на поливните крилатки може да бъде описана така:

  • Равномерното прилагане на водата стимулира и равномерен растеж на културите;
  • Използването на поливните крила може да намали консумацията на вода с до 20%;
  • Високите скорости на потока осигуряват по-бързо прибиране, което позволява големи площи да бъдат обхванати за по-малко време;
  • Контролирaният размер на капката намалява увреждането на почвите – по-малките капки по-бързо се абсорбират от почвата, предпазвайки я от ерозия. Освен това фините капчици могат да бъдат използвани за свеждане до минимум увреждане на много фини култури – например разсади;
  • Ниското работно налягане (2 - 3,5 bar) помага за намаляване на разходите за изпомпване на водата и води до по-малко натоварване на тръбопровода, респективно по-малко разходи за енергия.

Поливните крила представляват горещо галванизирана конструкция с монтирани разпръсквачи – spinners или rotators. С цел увеличаване на ширината на поливната ивица, в двата края на крилатката се монтират малки поливни разпръсквачи. Тази конструкция се сгъва до транспортни размери и може да се транспортира с различни по размери и марки поливни макари. По-големите по размери поливни крилатки  имат собствена 4-колесна количка.

Поливните крилатки се транспортират лесно, за тяхното разгъване/сгъване е необходим само един оператор.

Последни новини

Обявен е индикативният график за прием 2020 г. по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор

Държавен фонд „Земеделие” обяви индикативния график за прием през 2020 г. Първият прием ще е по мярка „Популяризиране в трети страни”,  която ще бъ...

Прочети още

Предстои стартиране на мярката за напояване през януари 2020 г.

Предвидената за текущата 2019 г. Мярка 4.3 за напояване по ПРСР се очаква да стартира в началото на 2020 г., обявиха от Министерството на земеделието. Предвид големите възмож...

Прочети още

Мултифункционални моторни помпи LAMPO Emergency – създадени да побеждават пожари и наводнения!

Свемар Агро разшири продуктовата си гама с новите мултифункционални помпи за аварийно действие при пожари, наводнения и други природни бедствия. Моторните помпи от серият...

Прочети още