Система за оползотворяване на оборски тор

facebook thumb


Напоследък все по-често се коментира, че за да се развиват съвременното земеделие и животновъдството, те трябва да вървят ръка за ръка. И това не е никак случайно -  торенето на обработваемите площи с естествен оборски тор и компост е превъзходен начин да подобрите състава на почвата по органичен път. Всичко това ще се върне при вас като добавена стойност към земеделското ви стопанство. 


Преминаването към този тип торене и използването предимно на органични торове има редица свои предимства:


•    екологични - оползотворяването на отпадъците ограничава и намалява опасността от сериозно замърсяване на околната среда, което може да настъпи при неправилно съхранение на отделяните амоняк, метан, азотни окиси и други замърсители на почвата, водата и въздуха;
•    икономически - заменят скъпите минерални торове и обезпечават получаването на висококачествена, а при определени условия органична продукция, която има по-висока цена;
•    агрономически - подобрява се плодородието на почвата, обогатява се с основните хранителни макро- и микроелементи, доставя в почвата полезна микрофлора, хуминови киселини, ензими, витамини и пр., запазва се и се повишава реакцията на почвата, подобрява се структурата й и се повишава водозадържащият й капацитет. Оборският тор поддържа равновесието на хумуса, спомага за подобряване поглъщателната способност на почвата, оказва благоприятно влияние върху физичните и механичните свойства;
•    социални - подобрява се качеството на животинската и растителната продукция, но и средата на отглеждане на животните. Всичко това оказва положително въздействие и подобрява жизнената среда за човека. 


Важно е да знаете, че ако в продължение на 10 години почвата не се обогатява с естествен тор, органичните съставки, съдържащи се в нея ще бъдат напълно изчерпани. Ето защо максималното оползотворяване на оборския тор е от изключително значение. За да се възползвате от предимствата на естествения тор е необходимо адекватно да подберете най-подходящата техника, с която ще разпръсквате торовете.


Използването на разумни технологии за съхранение и внасяне на оборския тор е ключов фактор за подобряване свойствата на почвите, а от там и получаване на устойчива и органична растителна продукция. 


Оползотворяването на тора от фермите е екологично чисто и в същото време икономически изгодно решение.


Системата за оползотворяване на оборски тор предлагана от нас представлява съчетание от следните елементи: 


-   Специализирано помпено оборудване – помпени агрегати, специално предназначени да изпомпват торова маса. Те могат да бъдат стационарно монтирани с електродвигател, мобилни задвижвани от карданния вал на трактор или мобилни с дизелов двигател. Независимо от начина на задвижване, всяка от помпите за работа с торова маса е снабдена със специализирани ножове, което позволява изпомпване на суспензия, с различен процент на съдържание на твърди частици – 8-12%, директно от торовите лагуни.
-  Тръбопровод за транспортиране  - и тази част от системата се подбира и изгражда индивидуално, според дебита на изпомващата помпа и разстоянието за транспортиране.
-   Разпръскване чрез дъждовални поливни машини – използването на поливни машини OPTIMA, IRRIFRANCE за внясяне на оборски тор на полето е възможно благодарение на здравината на задвижващия турбинен механизъм. Така агресивната среда, каквато е торовата маса, не нарушава неговата работа.


От нас ще получите системи за оползотворяване на оборския тор, изцяло съобразени с Вашите изисквания и възможности, а използваните висококачествени материали ще Ви гарантират дълготрайна експоатация!

Последни новини

Обявен е индикативният график за прием 2020 г. по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор

Държавен фонд „Земеделие” обяви индикативния график за прием през 2020 г. Първият прием ще е по мярка „Популяризиране в трети страни”,  която ще бъ...

Прочети още

Предстои стартиране на мярката за напояване през януари 2020 г.

Предвидената за текущата 2019 г. Мярка 4.3 за напояване по ПРСР се очаква да стартира в началото на 2020 г., обявиха от Министерството на земеделието. Предвид големите възмож...

Прочети още

Мултифункционални моторни помпи LAMPO Emergency – създадени да побеждават пожари и наводнения!

Свемар Агро разшири продуктовата си гама с новите мултифункционални помпи за аварийно действие при пожари, наводнения и други природни бедствия. Моторните помпи от серият...

Прочети още