Напояване на царевица

facebook thumb

Царевицата, въпреки своята биологична пластичност към условията на средата, реагира силно на напояване, като може да увеличава добива си до 400%. Културата е особено чувствителна към дефицита на влага през периода на изметляване и потъмняване на свилата, оплождане и начало на млечна зрелост. Водният стрес във фаза листообразуване може да доведе до намаляване на листната повърхност, а ако недостигът на лесно достъпна вода съвпадне с изметляването и формирането на кочана, възможно е изобщо да не се появи свила. 

Напояването през вегетацията на царевицата е най-ефективното мероприятие за повишаване на добивите, въпреки че царевицата използва водата твърде икономично.

Денонощното водопотребление на царевицата на декар не е еднакво по фази на развитие. До поникването  то е приблизително 1 m3 вода, от поникване до 9-ти - 10-ти лист - 2 m3, от 9-ти - 10-и лист до изметляване – 2.6 до 4.4 m3, от изметляване до цъфтеж – 3.5 до 5.5 m3, цъфтеж до млечна зрялост – 5.5 до 6.0 m3 от млечна до восъчна зрялост – 3.8 до 4.4 m3, от восъчна до пълна зрялост – 1.5 до 2.3 m3.

Това водопотребление не може да се  задоволи от валежите при нашите климатични условия. Валежите осигуряват около 50-60 % и по-малко от необходимата вода за растенията. Това налага поливането да започне преди изметляването като се поддържа почвена влажност 70-75 % ППВ. През периода изметляване - цъфтеж трябва да се поддържа почвена влажност 80-85 % ППВ, след което тя трябва да е в границите на 70-75 % ППВ в почвения слой до 50 cm. Броят и времето за извършване на поливките се определя от водопотреблението на царевцата и валежите. В нормални по отношение на валежите години за поддържането на посочената влажност в почвата се постига с 3-4 поливки, а в сухи - с 4-5 поливки.

Размерът на напоителната норма в зависимост от годината и използваните хибриди варира от 180 до 500 m3, а поливната норма от 60 до 80 m3  на декар.

Един от най-ефективните методи за напояване е чрез дъждуване.
Дъждуването като метод на напояване представлява разпръскване на напоителната вода във въздуха под напор с помощта на специални поливни инсталации. Основните предимства са точното дозиране на поливната норма, относително високата равномерност на поливката и възможност за автоматизация на  процеса.

Представяме ви основните типове дъждовални инсталации предлагани от нас: 

  • Тръбно-ролкови самонавивни машини

Френските тръбно-ролкови самонавивни поливни машини тип „МАКАРА”, са подходящи за всички терени, всички култури и всички размери стопанства. Висококачествената конструкция, съчетана с възможностите за компютърно управление и разпределение на водата осигурява икономически и екологични ползи.

Предлагаме изчерпателна гама от 90 модела тръбно-ролкови самонавивни машини:
- от ф44 до ф135;
- от 110 м до 750 м дължина;
- електронно или хидравлично управление;
- турбинно или бутално задвижване;
- автономно захранване, чрез слънчеви панели;
- цени от 10 000 лв. до 120 000 лв.

  • Пивоти - кръгови и линейни (дъждовални инсталации)

Дъждуването чрез използването на дъждовални инсталации (ПИВОТИ) осигурява голяма работна ширина и поради тази причина е един от най-предпочитаните начини за напояване в индустриалното селско стопанство.

Френските пивотни системи на IRRIFRANCE дават възможност за регулиране на поливната норма, равномерно напояване на цялата площ – оптимално разпределение на водата в почвата – хоризонтално и вертикално, регулиране и повишаване на въздушната влажност. Тези им характеристики позволяват да отговорят на изискванията на различни по вид и размери проекти. Пивотните системи са подходящи за интензивно отглеждане на различни култури.

Този тип системи предлагат спестяване на разходите за труд, вода и енергия, а в същото време тяхната работа води до подобряване на качеството и количеството на добива.

  • Стационарни поливни системи

Този тип системи гарантират 100% покририе на поливната площ, без значение от нейната форма. Стационарните поливни системи работят автоматизирано на сектори, чрез мрежа от тръби и пулсиращи разпръсквачи, които се инсталират в началото и се прибират обратно в края на поливния сезон.

Нашият екип от специалисти може Ви бъде полезен с:

- Консултация при избора на подходящото съоръжение, съобразно спецификата на полето и отглежданите култури;

- Разработване и изпълнение на цялостен проект за напояване, включващ тръбна мрежа, помпени станции и поливна техника; 

- Разработването на проекти по европейски програми за подпомагане  на селското стопанство;

- Договаряне на лизингови условия с финансиращи институции и подкрепа при подготовка на необходимата документация;

- Следпродажбен сервиз.

 

Последни новини

Обявен е индикативният график за прием 2020 г. по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор

Държавен фонд „Земеделие” обяви индикативния график за прием през 2020 г. Първият прием ще е по мярка „Популяризиране в трети страни”,  която ще бъ...

Прочети още

Предстои стартиране на мярката за напояване през януари 2020 г.

Предвидената за текущата 2019 г. Мярка 4.3 за напояване по ПРСР се очаква да стартира в началото на 2020 г., обявиха от Министерството на земеделието. Предвид големите възмож...

Прочети още

Мултифункционални моторни помпи LAMPO Emergency – създадени да побеждават пожари и наводнения!

Свемар Агро разшири продуктовата си гама с новите мултифункционални помпи за аварийно действие при пожари, наводнения и други природни бедствия. Моторните помпи от серият...

Прочети още