Напояване на пипер

facebook thumb

При климатичните условия на страната постигането на високи добиви от пипер е немислимо без добро напояване. Пиперът е от зеленчуците, които са най-взискателни по отношение на влагата в почвата. Вредно е обаче както засушаването, така и преполиването. Затова е добре да се намери най-подходящият метод за напояване на пипера. При липса на вода голяма част от плодовете дори и да се развият остават по-дребни, деформирани и често се нападат от върхово гниене. При преполиване растенията пожълтяват, цветовете окапват и се създават предпоставки за развитие на различни болести.

До настъпване на беритбата пиперът има по-малка нужда от вода. Добре е поливните действия да се съобразят с конкретните условия на района – валежи, почва, температура и др. Когато започнат беритбите поливките трябва да са по-чести. Беритбата започва още през м. юни (при ранният пипер) и продължава до есента. При беритбата трябва да се отстранят и всички недоразвити и повредени плодове, за да не изтощават излишно растенията. Важно е да не се закъснява с беритбата. Веднага щом плодът достигне техническа зрялост, той трябва да се откъсне, за да може по този начин да се увеличи добива. От изключително значение е при прибирането на пипера да сте създали една много добра организация.

Както стана ясно, пиперът е влаголюбива култура. Веднага след пълното прихващане на растенията, което се познава по потъмняването на листата, е необходимо те да се поливат. Имайки предвид метеорологичните условия, до първоначалното формиране на първите плодове поливките се препоръчват да са през 10-15 дни, а през вегетацията е добре да са по-чести - през 6-7 дни при норма около 30 куб. м. вода. През целият вегетационен период влажността на почвата трябва да се поддържа около 80% от ППВ (пределната полска влагоемност). Добре е да се внимава и през най-горещите часове на деня поливките да се избягват.

Правилното и редовно поливане на пипера му осигурява мощна коренова система, от там и добре развита листна маса и надземен храст, както и едри и добре оформени чушки. Предвид всички свои предимства капковото напояване намира все по-голямо приложение, в случая също е най-подходящият метод за напояване на пипера.

 

Свържете се с нас, за да ви предложим оптимално поливно решение за високи добиви!

Последни новини

„Свемар Агро” ви очаква на БАТА АГРО 2019

За поредна година „Свемар Агро” ще участва в 12-тото издание на специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО 2019. Събитието ще се проведе от 14 до 17 май по т...

Прочети още

Екипът на Свемар Агро успешно премина обучение, организирано от Euromacchine - Италия

През изминалата седмица екипът ни гостува на световно признатата компания EUROMACCHINE, Italy и премина ежегодно обучение, включващо различни тестове на помпено оборудване. П...

Прочети още

Стартира първият прием на заявления по новата Лозаро-винарска програма (2019-2023)

От днес, 28 януари, стартира първият прием от новата Лозаро-винарска програма, заявления ще се приемат до 8 Февруари 2019 г. Мярка „Преструктуриране и конверсия на ...

Прочети още