Напояване на моркови и репички

facebook thumb

Морковите и репичките са много полезна храна. Те съдържат витамини, минерални соли и ензими. Морковите се отличават с високо съдържание на захари и каротин. Морковите се използват в консервната промишленост, както и за прясна консумация. Репичките се използват за консумация в прясно състояние. Добивът на моркови е от 2-4 тона от декар, а за репичките - около 10 000 връзки.


Ботанически особености


Морковът е двугодишно растение от сем. Сенникоцветни. През първата година образува кореноплод и розетка, а през втората - цветоносно стъбло. Репичките са едногодишни растения от сем. Кръстоцветни. Те имат бърз растеж и къс вегетационен период. Кореновата система при моркова е много добре развита, а при репичките - слабо развита и плитко разположена. Кореноплодът представлява видоизменен корен, външната му част се нарича кора. Колкото тя е по-дебела, толкова качеството на кореноплода е по-добро. Вътрешната му част се нарича сърцевина. Цветът, големината и формата на кореноплода са сортови признаци. 


Биологични изисквания


Изисквания към топлината

Морковите и репичките изискват умерени температури. Поникват при 3-4 градуса, а оптималната температура за растежа и развитието им е 18-30 градуса. Издържат на температури до -3, -4 градуса. При морковите, високите температури и понижената влажност потискат растежа и предизвикват загрубяване на кореноплода, а при репичките кореноплодите стават лютиви.


Изисквания към светлината
Морковите не понасят засенчване, а репичките при засенчване не образуват кореноплоди.


Изисквания към влагата
Морковът е сухоустойчиво растение, но за поникването му е необходима висока влага. Репичките са много взискателни към влажноста и при засушаване образуват некачествени кореноплоди. При рязка промяна на почвената влажност кореноплодите се напукват, а при преовлажняване те се разклоняват и деформират.


Напояването при морковите и репичките е решаващо за получаването на високи и сигурни добиви. При недостатъчна влагозапасеност на почвата, напояването трябва да започне още преди сеитбата. През вегетацията се прилагат 4-5 поливки с по 30-50 м3 на декар, в зависимост от структурата на почвата, за да бъде поддържана почвената влажност над 70% от ППВ. Морковите реагират много добре на напояване чрез дъждуване. При репичките поливките са по-чести. 

Последни новини

Обявен е индикативният график за прием 2020 г. по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор

Държавен фонд „Земеделие” обяви индикативния график за прием през 2020 г. Първият прием ще е по мярка „Популяризиране в трети страни”,  която ще бъ...

Прочети още

Предстои стартиране на мярката за напояване през януари 2020 г.

Предвидената за текущата 2019 г. Мярка 4.3 за напояване по ПРСР се очаква да стартира в началото на 2020 г., обявиха от Министерството на земеделието. Предвид големите възмож...

Прочети още

Мултифункционални моторни помпи LAMPO Emergency – създадени да побеждават пожари и наводнения!

Свемар Агро разшири продуктовата си гама с новите мултифункционални помпи за аварийно действие при пожари, наводнения и други природни бедствия. Моторните помпи от серият...

Прочети още