Напояване на лозя

facebook thumb

Лозата е растение с повишена сухоустойчивост, но в зависимост от физическите свойства на почвата, от количествата паднали валежи се извършват няколко поливки. При нашите климатични условия има често летни продължителни засушавания, падналите валежи са обикновено слаби – 10-15 л/м2, които са не достатъчни за лозата, поради което се налага поливане на лозовите насаждения.


Поливките са 1-2 от края на юни до средата на август. Последната поливка може да се направи в началото на прошарване на гроздето. По-късните поливки при винените сортове понижават захарното съдържание на гроздето и забавят неговото узряване.


Гроздето на десертните сортове е по-воднисто, с по-слаб аромат и трансортабилност. При съхранение, сивото гниене по-силно се развива и го прави негодно за консумация. Напояването на десертните сортове и белите винени сортове се прекратява най-късно 30 дни преди гроздобера, а за червените винени – около 45 дни преди гроздобера.

Намаляването на влажността на почвата под нивото на оптималното за лозата (70% от пределната полска влагоемност - ППВ) оказва влияние върху цялото растение. Най-големи повреди се наблюдават, когато почвената влага в коренообитаемия почвен слой се намали до такава степен, че настъпва трайно завяхване на лозовото растение и впоследствие загиването му. За такава се счита влагата около 30% от ППВ, при която растежните процеси се прекратяват. Влиянието на засушаването върху лозата се проявява в края на вегетацията, но започва още от втората половина на лятото, когато температурите са високи за дълъг период от време.

Реакцията на лозата при воден дефицит се изразява в:

  • намаляване на растежната сила с подчертана депресия на растежа на леторастите;
  • деколорация на листата, при което ниско разположените листа придобиват матов цвят с последващо избледняване, завяхване и частично пожълтяване. По-късно засегнатите листа подгарят и признаците обхващат листата от горните етажи, които впоследствие могат да опадат;
  • завяхване и постепенно засъхване на гроздовете.

Стопанските загуби от сушата се изразяват в:

  • намаляване количеството на добива;
  • отклонение в качеството на гроздето, респективно намаляване на захарното му съдържание, придружено с увеличаване на киселините;
  • залагането на съцветия в пъпките е по-слабо;
  • развитието на лозите през пролетта се забавя.
  • вследствие повредите на кореновата система лозите отслабват и понякога напълно загиват.

Капково напояване - капковото напояване е най-рационалното и качествено напояване на лозята. То се осъществява със специални капкови инсталации. Прави се икономия на вода от 20-60% на поливната норма, има правилно разпределение на водата по дължина на лозовия ред, използва се за напояване на терени със сложен релеф, плитки и каменисти почви, автоматизация на поливния процес, създава най-благоприятен и оптимален за лозата режим на почвено овлажняване.


Тревни смески за лозови масиви - Тревната смеска за междуредовите пространства помага за запазването на хранителните вещества в почвата, които сама подобрява и обогатява. Запазва постоянна влажност и температура на почвата и я предпазва от ерозията на вятъра и водата. Унищожава плевелите.

Последни новини

„Свемар Агро” ви очаква на БАТА АГРО 2019

За поредна година „Свемар Агро” ще участва в 12-тото издание на специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО 2019. Събитието ще се проведе от 14 до 17 май по т...

Прочети още

Екипът на Свемар Агро успешно премина обучение, организирано от Euromacchine - Италия

През изминалата седмица екипът ни гостува на световно признатата компания EUROMACCHINE, Italy и премина ежегодно обучение, включващо различни тестове на помпено оборудване. П...

Прочети още

Стартира първият прием на заявления по новата Лозаро-винарска програма (2019-2023)

От днес, 28 януари, стартира първият прием от новата Лозаро-винарска програма, заявления ще се приемат до 8 Февруари 2019 г. Мярка „Преструктуриране и конверсия на ...

Прочети още