Напояване на картофи

facebook thumb

Картофите са клубеноплодни култури и са по-чувствителни към влажността на почвата в сравнение с други по-дълбоко вкореняващите се зърнени и фуражни култури. Намаляването на почвената влага в зависимост от етапа на растежа на културите може да намали добивите или да влоши качествата им. Оптималното количество вода зависи от няколко фактора: характеристиките на сорта,  влагозадържащата способност на почвата, климатичните условия и дали клубените се отглеждат за "семена" или за "потребление".


Водата е жизненоважен компонент за производството на картофи. Напояването по време на вегетация намалява опасността от заболявания и увеличава броя и масата на клубените, като им позволява да растат, докато достигнат оптимално ниво и количество в края на сезона.
Водата трябва да се прилага в точното количество, в точното време, с цел постигане на оптимален  резултат. Има определени етапи на растежа, при които управлението на водите е от съществено значение:

1. Поникване. Избягвайте поливане на културата, но ако почвата е суха преди засаждане, напояването е препоръчително. 

2. Формиране на клубени. За да се стимулира оформяне на клубените е важно да не се позволи на температурaтa на почвата да се покачват много над 25 °C. Водата за напояване на този етап цели да поддържа температурата на почвата ниска.

3. „Наливане” на клубените. Намаляване на влагата в този етап ще намали доходността, признаци за това са  потъмняване на цвета или увяхване на растенията. 

4. Преди прибиране на реколтата. Напояването на този етап има за цел да подготви почвата за прибиране на реколтата и да облекчи работата на специализиратана техника.

Няма универсална поливна система, която да се прилага за всички фермери, това налага изготвянето на индивидулани проекти. Има няколко етапа при разработването и инсталирането на напоителна система.

Последни новини

Обявен е индикативният график за прием 2020 г. по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор

Държавен фонд „Земеделие” обяви индикативния график за прием през 2020 г. Първият прием ще е по мярка „Популяризиране в трети страни”,  която ще бъ...

Прочети още

Предстои стартиране на мярката за напояване през януари 2020 г.

Предвидената за текущата 2019 г. Мярка 4.3 за напояване по ПРСР се очаква да стартира в началото на 2020 г., обявиха от Министерството на земеделието. Предвид големите възмож...

Прочети още

Мултифункционални моторни помпи LAMPO Emergency – създадени да побеждават пожари и наводнения!

Свемар Агро разшири продуктовата си гама с новите мултифункционални помпи за аварийно действие при пожари, наводнения и други природни бедствия. Моторните помпи от серият...

Прочети още