Сеитба в междуредията на царевицата

facebook thumb

Сеитбата в междуредията на царевицата е изпитан метод за опазване на почвата и предотвратяване на ерозията. Червена власатка, ежова главица, многогодишен райграс и италиански райграс са подходящите видове трева. Червената власатка е бавно растящ вид, който може да се засее едновременно с царевицата или до момента на достигане на максимална височина на царевицата.  Ежовата главица и многогодишният райграс се засяват, когато царевицата има между 2 и 6 листа. Бързорастящият италиански райграс не бива да се засява, докато царевицата не стане поне 30 см висока.

Засяването в комбинация с бобова култура е също възможен вариант.

Основни предимства на сеитбата в междуредията на царевицата:

  • Предпазване от ерозия;
  • Подобряване на състоянието на почвата;
  • Ускоряване на растежа на културите;
  • Фиксиране на хранителните вещества;
  • Производство на хумус;
  • Ако е приложимо за сорта, предоставяне на реколта през пролетта.

Един от най—лесните начини за сеене е поставяне на облечените семена в земята, в която царевицата вече расте, чрез използването на разпръсквачка за тор или плъзгач за пелети. Този метод е правилен и позволява обхващането на средно голяма площ. Друг начин е сеене чрез изполването на хидросеялка. Този метод е бърз и с голяма покривност на площите.

Разходите за закупуването на тревното семе могат да бъдат повече от компенсирани чрез по-високите добиви на царевица от последващата реколта.

Малко статистика:

При отглеждането на царевица се нарушава хумусния баланс на почвата чрез отнемането на 560 кг хумус на хектар за една година. Чрез затревяването на междуредията с описаните подходящи видове семена се набавя 800 кг хумус на хектар (200 кг през годината на засяване и 600 кг през следващата година).

Т.е. при съвместното отглеждане на царевица и подходящ вид трева ще имаме положителен баланс от 240 кг хумус на хектар за година.

Последни новини

Обявен е индикативният график за прием 2020 г. по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор

Държавен фонд „Земеделие” обяви индикативния график за прием през 2020 г. Първият прием ще е по мярка „Популяризиране в трети страни”,  която ще бъ...

Прочети още

Предстои стартиране на мярката за напояване през януари 2020 г.

Предвидената за текущата 2019 г. Мярка 4.3 за напояване по ПРСР се очаква да стартира в началото на 2020 г., обявиха от Министерството на земеделието. Предвид големите възмож...

Прочети още

Мултифункционални моторни помпи LAMPO Emergency – създадени да побеждават пожари и наводнения!

Свемар Агро разшири продуктовата си гама с новите мултифункционални помпи за аварийно действие при пожари, наводнения и други природни бедствия. Моторните помпи от серият...

Прочети още