Стартира първият прием на заявления по новата Лозаро-винарска програма (2019-2023)

facebook thumb

От днес, 28 януари, стартира първият прием от новата Лозаро-винарска програма, заявления ще се приемат до 8 Февруари 2019 г.

Мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от новата Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. предоставя възможност за модернизиране на лозовите масиви чрез изграждане на автоматизирани поливни системи. Тази мярка е изключително атрактивна за винопроизводителите, тъй като ще доведе до повишаване на конкурентоспособността и ще се осигури справедлив жизнен стандарт на тази земеделска общност. Подпомагат се регистрираните лозарски стопанства, които следва да са получили Удостоверение за право на участие в мярката, издадено от Изпълнителна агенция по лозата и виното.

В рамките на миналата лозаро-винарска програма 2014-2018 изградихме поливни системи за винени масиви за над 1500 дка.

По данни на ДФ "Земеделие" изминалата година беше най-успешната към момента от гледна точка на интереса към мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” и успеваемостта на проектите. Реализацията за финансовата 2018 г. е 91,38% с изплатени 46 335 143 лева. Същият, но и по-голям интерес от страна на винопроизводителите се очаква и през този програмен период.

За проектиране, доставка и изграждане на системи за напояване на винени лозя се доверете на нашия екип, който е с богат професионален и практически опит.


Последни новини

Обявен е индикативният график за прием 2020 г. по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор

Държавен фонд „Земеделие” обяви индикативния график за прием през 2020 г. Първият прием ще е по мярка „Популяризиране в трети страни”,  която ще бъ...

Прочети още

Предстои стартиране на мярката за напояване през януари 2020 г.

Предвидената за текущата 2019 г. Мярка 4.3 за напояване по ПРСР се очаква да стартира в началото на 2020 г., обявиха от Министерството на земеделието. Предвид големите възмож...

Прочети още

Мултифункционални моторни помпи LAMPO Emergency – създадени да побеждават пожари и наводнения!

Свемар Агро разшири продуктовата си гама с новите мултифункционални помпи за аварийно действие при пожари, наводнения и други природни бедствия. Моторните помпи от серият...

Прочети още