Предстои стартиране на мярката за напояване през януари 2020 г.

facebook thumb

Предвидената за текущата 2019 г. Мярка 4.3 за напояване по ПРСР се очаква да стартира в началото на 2020 г., обявиха от Министерството на земеделието. Предвид големите възможности за развитие в тази област, както и желанието на повечето земеделски стопани да модернизират бизнеса си, очакваме програмата да се радва на голям интерес.

Припомняме ви, че мярката се подготвя вече 8 години и се чака с нетърпение. Основната цел на това подпомагане е да се възстанови инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизация в зависимост от конкретните нужди.

Допустими кандидати ще са операторите, предоставящи услугата „Доставяне на вода за напояване”, собственици или ползватели на хидромелиоративна инфраструктура. Такива са Напоителни системи ЕАД, юридически лица, регистрирани според Закона за сдружения за напояване и юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон. Кооперациите също ще са допустими бенефициенти.

Допустимите инвестиции ще бъдат насочени към намаляване на загубите на вода и дейности свързани с реконструкция на съоръжения, модернизация на оборудване, включително и съоръжения за съхранение на вода за напояване. Освен това ще се допускат инвестиции в машини и съоръжения за напояване.

Свържете се с нас, за да коментираме възможностите ви за кандидатстване. Нашият екип ще ви бъде полезен с експертна консултация, изготвяне на документация, както и съвети при избор на поливни машини и съоръжения.


Последни новини

Изграждане на система за капково напояване на овощна градина – ЗК НИВА-93

Благоприятното съчетание на плодородни почви и климатични условия са предпоставка за определянето на Област Силистра като интензивен земеделски район, а дългогодишните традиции...

Прочети още

Три поливни машини IRTEC ще заработят в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас

  “Агро Ветрен БГ” ООД се сдоби с три поливни машини IRTEC . Те ще осигурят напояването на 1200 дка царевица в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас. За да...

Прочети още

Обявен е индикативният график за прием 2020 г. по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор

Държавен фонд „Земеделие” обяви индикативния график за прием през 2020 г. Първият прием ще е по мярка „Популяризиране в трети страни”,  която ще бъ...

Прочети още