Предстои стартиране на мярката за напояване през януари 2020 г.

facebook thumb

Предвидената за текущата 2019 г. Мярка 4.3 за напояване по ПРСР се очаква да стартира в началото на 2020 г., обявиха от Министерството на земеделието. Предвид големите възможности за развитие в тази област, както и желанието на повечето земеделски стопани да модернизират бизнеса си, очакваме програмата да се радва на голям интерес.

Припомняме ви, че мярката се подготвя вече 8 години и се чака с нетърпение. Основната цел на това подпомагане е да се възстанови инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизация в зависимост от конкретните нужди.

Допустими кандидати ще са операторите, предоставящи услугата „Доставяне на вода за напояване”, собственици или ползватели на хидромелиоративна инфраструктура. Такива са Напоителни системи ЕАД, юридически лица, регистрирани според Закона за сдружения за напояване и юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон. Кооперациите също ще са допустими бенефициенти.

Допустимите инвестиции ще бъдат насочени към намаляване на загубите на вода и дейности свързани с реконструкция на съоръжения, модернизация на оборудване, включително и съоръжения за съхранение на вода за напояване. Освен това ще се допускат инвестиции в машини и съоръжения за напояване.

Свържете се с нас, за да коментираме възможностите ви за кандидатстване. Нашият екип ще ви бъде полезен с експертна консултация, изготвяне на документация, както и съвети при избор на поливни машини и съоръжения.


Последни новини

Предстои стартиране на мярката за напояване през януари 2020 г.

Предвидената за текущата 2019 г. Мярка 4.3 за напояване по ПРСР се очаква да стартира в началото на 2020 г., обявиха от Министерството на земеделието. Предвид големите възмож...

Прочети още

Мултифункционални моторни помпи LAMPO Emergency – създадени да побеждават пожари и наводнения!

Свемар Агро разшири продуктовата си гама с новите мултифункционални помпи за аварийно действие при пожари, наводнения и други природни бедствия. Моторните помпи от серият...

Прочети още

„Свемар Агро” ви очаква на БАТА АГРО 2019

За поредна година „Свемар Агро” ще участва в 12-тото издание на специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО 2019. Събитието ще се проведе от 14 до 17 май по т...

Прочети още