Обявен е индикативният график за прием 2020 г. по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор

facebook thumb

Държавен фонд „Земеделие” обяви индикативния график за прием през 2020 г. Първият прием ще е по мярка „Популяризиране в трети страни”,  която ще бъде отворена от 17 февруари до 6 март 2020 г.

Новото през тази година е, че безвъзмездната помощ за популяризиране на вината зад граница се увеличава. Така вместо 50% помощ, както беше през 2019 г., през настоящата година, при представянето на вина зад граница, родните търговци могат да получат още 30% национално съфинансиране по мярка „Популяризиране в трети държави“. По нея се промотират вина със  защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ) и сортови вина без ЗНП/ЗГУ. Ако кандидатите решат да популяризират търговски марки и сортови вина без ЗНП/ЗГУ, те ще имат право единствено на финансиране от Европейския съюз в размер до 50% от стойността на промоционалните им проекти. В случай обаче, че се промотират само вина със ЗНП или ЗГУ без техните търговски марки, ще могат да получат до 50% европейско финансиране и до 30% национално съфинансиране.  От мярката могат да се възползват търговски дружества, чиито приходи от лозаро-винарска дейност през последните 2 години надвишават 50% от общите им приходи. Имат право да кандидатстват още организации на производители на лозаро-винарски продукти, асоциации на организации на производители на лозаро-винарски продукти, междупрофесионални организации по Закона за виното и спиртните напитки, държавни органи и институции, чиято дейност е свързана с насърчаване на бизнеса, както и професионални организации, работещи основно в лозаро-винарския сектор.

Другата новост при приемите през 2020 г. е, че ДФ „Земеделие” вече има създаден списък с често допускани грешки при кандидатстване по мярката. С цел да се улеснят потенциалните бенефициенти и да се изяснят въпросите при подготвяне на всички документи, на официалната интернет страница на ДФ „Земеделие” са публикувани както списъкът с често допусканите грешки, така и образците на документите за кандидатстване.

Графикът за прием по останалите мерки е както следва:

МЕРКИ БЮДЖЕТ (ЛВ.) ПЕРИОД НА ПРИЕМ

 1. Популяризиране в трети страни

 3 911 600  17 февруари - 6 март

 2. Инвестиции в предприятия

 16 329 887  9 - 27 март

 3. Застраховане на реколта

 1 955 800  4 май - 30 юни

 4. Преструктуриране и конверсия   на лозя

 10 933 141  1 - 19 юни

 5. Събиране на реколта на зелено

 1 000 000  В случай на наличие на   криза

Източник: ДФ "Земеделие"

Често падналите валежи са недостатъчни за развитието на лозята, а продължителните летни засушавания могат да са пагубни за реколтата. Нашите климатични условия налагат напояване на лозовите насаждения, което най-често се осъществява чрез системите за капково напояване.

Свържете се с нас! Нашият екип ще Ви съдейства при всеки един от етапите - изготвяне на технически проект, доставка и изграждане на системи за капково напояване.


Последни новини

Обявен е индикативният график за прием 2020 г. по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор

Държавен фонд „Земеделие” обяви индикативния график за прием през 2020 г. Първият прием ще е по мярка „Популяризиране в трети страни”,  която ще бъ...

Прочети още

Предстои стартиране на мярката за напояване през януари 2020 г.

Предвидената за текущата 2019 г. Мярка 4.3 за напояване по ПРСР се очаква да стартира в началото на 2020 г., обявиха от Министерството на земеделието. Предвид големите възмож...

Прочети още

Мултифункционални моторни помпи LAMPO Emergency – създадени да побеждават пожари и наводнения!

Свемар Агро разшири продуктовата си гама с новите мултифункционални помпи за аварийно действие при пожари, наводнения и други природни бедствия. Моторните помпи от серият...

Прочети още