Мултифункционални моторни помпи LAMPO Emergency – създадени да побеждават пожари и наводнения!

Свемар Агро разшири продуктовата си гама с новите мултифункционални помпи за аварийно действие при пожари, наводнения и други природни бедствия.

Моторните помпи от серията LAMPO Emergency са патентовани от италианската компания Euromacchine. Създадени благодарение на сътрудничеството с Гражданска защита, тези мултифункционални помпи събират в една единствена машина всичките 5 инструмента, необходими за бързо действие при възникнали бедствия и аварии - генератор, осветителна кула, въздушен компресор, оборудвана моторна помпа и самостоятелно бързо ремарке. Помпата е пригодена за работа при всякакви кризисни ситуации, както на широки терени в заводски условия, така и в жилищни райони. А оборудването, което притежава гарантира максимално бързата реакция, ефективността на работата, както и безопасността на работните екипи. В зависимост от капацитета си Lampo Emergency се предлага във варианти от 10 до 40 kVA, със самозасмукващи моторни помпи от 1600 л/мин до 10 000 л/мин и намира приложение освен при отводняване на големи водни обеми, но и за осигуряване на водоснабдяването при гасене на пожари.

Непредвидимостта на авариите и природните бедствия налага да се вземат превантивни мерки срещу последиците от едно такова нежелано събитие. На преден план излиза възможността за максимално бързо реагиране на екипите, както и наличното им оборудване. Ситуацията още веднъж доказва колко полезна би била мултифункционалната помпа LAMPO Еmergency особено на екипите на Пожарна безопасност и защита на населението, общини и общински институции, строителни фирми, заводи, фабрики, болнични заведения, фирми заети в пътното строителство и др.

Свържете се с нас, за да научите повече за характеристиките и предимствата на LAMPO Emergency.


Последни новини

Обявен е индикативният график за прием 2020 г. по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор

Държавен фонд „Земеделие” обяви индикативния график за прием през 2020 г. Първият прием ще е по мярка „Популяризиране в трети страни”,  която ще бъ...

Прочети още

Предстои стартиране на мярката за напояване през януари 2020 г.

Предвидената за текущата 2019 г. Мярка 4.3 за напояване по ПРСР се очаква да стартира в началото на 2020 г., обявиха от Министерството на земеделието. Предвид големите възмож...

Прочети още

Мултифункционални моторни помпи LAMPO Emergency – създадени да побеждават пожари и наводнения!

Свемар Агро разшири продуктовата си гама с новите мултифункционални помпи за аварийно действие при пожари, наводнения и други природни бедствия. Моторните помпи от серият...

Прочети още