Напояване на маточина

facebook thumb

Маточината е многогодишно, тревисто, коренищно растение, с подземни стъбла, разположени сравнително плитко в почвата /5-25 см/. 
Всички части на растението, особено листата, при стриването с ръка излъчват приятен лимонов аромат.

 Маточината е топлолюбиво растение. При нашите условия презимува нормално. Много рядко се констатира измръзване.

Маточината е слабо взискателна към светлината. Това дава възможност да се отглежда като подкултура в млади овощни градини. Светлината обаче влияе положително върху съдържанието на етерично масло.
Изисквания към влагата. През целия вегетационен период изискванията на маточината към почвената и въздушната влажност са високи. Недостатъчната влага и нейното колебание през отделните фази от развитието на растенията причиняват окапване на листата. Особено силно е въздействието от недостиг на почвена влага. Растенията образуват малко и ниски стъбла с дребни листа. Добивите намаляват рязко.
Неблагоприятно се отразява върху развитието и прекомерно навлажнената почва - корените и стъблата се нападат от гъбни болести, загниват и умират.
Изисквания към почвата. Маточината е много взискателна към хранителните вещества в почвата, от които се нуждае през целия си вегитационен период. Най-добре се развива на плодородни, богати на хумус, рохкави почви. Не понася заблатяване и висока почвена киселинност. Неподходящи за култивиране на маточината са бедните на хранителни вещества и с неблагоприятен воден режим песъкливи почви, делувиални наноси и др.

 

 ОТГЛЕЖДАНЕ И НАПОЯВАНЕ

Грижите за маточината през вегетацията се състоят в навременно извършване на механизирана обработка на междуредията, ръчно окопаване вътре в реда, подхранване, поливане и борба с болестите и плевелите.

Напояването при тази култура е от особено значение, то повишава качеството и количеството на продукцията (маслото). Поливките трябва да бъдат съобразени с метеорологичните условия. Маточината е взискателна относно водния режим на почвата и въздуха и един контрол упражнен върху тези два фактора в подходящ момент може, да повиши продуктивността и качеството на продукцията.

Важен момент е, че преди прибиране климатичните условия трябва да са подходящи. За прибиране е добре да имаме по-високи температура на въздуха, на почвата а влажността трябва да е по-нискя. Това спомага за концентриране на маслото в листната маса на културата което е основна цел.

Изключително ефективно е през пролетта на първата година на отглеждане да се проведат 2 - 3 дъждувания, съчетани с почвените обработки. През лятото и есента се извършват още 2 - 3 поливки, с поливна норма 30 - 50 куб. метра на декар. През втората и следващите години се правят по 3 - 4 поливки, като те могат да се реализират чрез дъждуване или капково напояване.

Последни новини

Предстои стартиране на мярката за напояване през януари 2020 г.

Предвидената за текущата 2019 г. Мярка 4.3 за напояване по ПРСР се очаква да стартира в началото на 2020 г., обявиха от Министерството на земеделието. Предвид големите възмож...

Прочети още

Мултифункционални моторни помпи LAMPO Emergency – създадени да побеждават пожари и наводнения!

Свемар Агро разшири продуктовата си гама с новите мултифункционални помпи за аварийно действие при пожари, наводнения и други природни бедствия. Моторните помпи от серият...

Прочети още

„Свемар Агро” ви очаква на БАТА АГРО 2019

За поредна година „Свемар Агро” ще участва в 12-тото издание на специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО 2019. Събитието ще се проведе от 14 до 17 май по т...

Прочети още