Кои сме ние

„СВЕМАР АГРО” ООД е създадена през 2014 г. В основата на създаването на дружеството стои 10 годишен опит на фирма „СВЕМАР” ООД в областта на напояването, благоустройствените дейности, проучването и разработването на иновативни решения в агросектора.

Основните ни дейности са свързани с:

  • Проучване, проектиране, доставка и изграждане на системи за агронапояване – поливни системи, машини и съоръжения;
  • Проучване, проектиране и изграждане на напоителни водоеми, канали;
  • Изграждане на системи за капково напояване;
  • Изграждане на торохранилища (Торови лагуни);
  • Доставка на специализирани тревни смески с приложение в селското стопанство;
  • Търговия с материали и оборудване;
  • Следпродажбен сервиз на доставените и инсталирани съоръжения.

Развиваме успешно и прогресивно нашата дейност още от самото начало, защото сме наясно с потребностите и изискванията на своите клиенти. Вярваме, че за подобряване ефективността на всяко стопанство в агросектора се изисква професионализъм, качествен труд и усилия, насочени индивидуално към всеки клиент. От първостепенно значение за увеличаване на добивите са преминаването към прецизно земеделие и осъзнаването на всички икономически и екологични ползи, които ще последват. Несъмнено водата е най-важният фактор, от който зависи реколтата. За съжаление обаче този фактор е в пряка зависимост от климатичните условия, които няма как да променим. Друго обаче е в наши ръце – да ви предложим оптималното поливно решение за контролирано отглеждане на културите. Именно затова девизът ни е: „Работещи поливни решения за високи добиви!”

Последни новини

Екипът на Свемар Агро успешно премина обучение, организирано от Euromacchine - Италия

През изминалата седмица екипът ни гостува на световно признатата компания EUROMACCHINE, Italy и премина ежегодно обучение, включващо различни тестове на помпено оборудване. П...

Прочети още

Стартира първият прием на заявления по новата Лозаро-винарска програма (2019-2023)

От днес, 28 януари, стартира първият прием от новата Лозаро-винарска програма, заявления ще се приемат до 8 Февруари 2019 г. Мярка „Преструктуриране и конверсия на ...

Прочети още

Изграждане на цялостна поливна инсталация

Изграждането на цялостна поливна инсталация е отговорна работа, обединяваща усилията на нашите специалисти с висококачествените материали, които използваме. В резултат на всичк...

Прочети още